01

57.9K 3.5K 2.4K
                  

-

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.

-

you're on the phone with your girlfriend, she's upset

-
jeongguk
uyudun mu

ışığın kapanmış

taehyung
hayır

sende bir sorun yok değil mi

yine kavga ettiniz sanırım

jeongguk
kavga ettiğimizi nereden çıkardın

taehyung
bilmiyorum

yarım saattir sinirli sinirli telefonla konuşuyorsun

canın sıkkın gibiydi

jeongguk
evlerimizin karşı karşıya olmasının dezavantajları var sanırım

yalan söyleyemiyorum

taehyung
perdeyi çekersen rahatça yalan söyleyebilirsin

jeongguk
sen bu yüzden mi perdeni sürekli kapalı tutuyorsun

taehyung
hayır

geçen sefer odamda beni tuhaf danslar yaparken izlediğin için

bir daha o tarz bir rezillik yaşamak istemiyorum

jeongguk
o dansı tüm dünya izlemeliydi

taehyung
benim bütün dünyam izledi...|

sarhoştum

jeongguk
muhtemelen

çünkü ayakta duramıyordun

taehyung
unutman gerek

ama videomu bile çekmişsin

sen
yazıyor...

yorgun görünüyorsun

istersen uyu

jeongguk
biraz yorucu bir kız arkadaşım olduğu doğru

ama ben gayet güçlüyüm

rainberryHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin