TEVBE

19 5 1
                  


Selam Nasılsın Diye Sorsam Sana!
Biliyorum, Yine Değişmez Cevabın.
Nasıl Bir Kuyuya Düştüm SübhanAllah!
Yusuf'u Kurtarıp İffetle İzzetlendirdin.
Rabbim! Hak Davan İçin Bende Şerefleneyim.

Senin İlminle Bilirim Ki Nefsim!
Daima Emreder, Heva Heves Olanları.
Şüphesiz Sadece Kafirler Ümitsizdir.
Tevbemi Nasuh,Canımı Müslüman Al.
Sürekli Masiyetkar Olsam Da.
Ortak Koşmayınca Dilediğini Bağışlarsın.

İlahım! El Alim Olandır. Bunu Bildirir.
Şayet Ben Bu İşe Dinime Hizmet İçin Girdim.
Fakat Öğrettin Ki Hak Olan Bir Yola,
Batıl İşlerle Varılmazmış Meğer.
Tıpkı Musa Gibi Hayırlara Firar Gerekiyormuş.
En Doğrusunu Allah Bilir.

 En Doğrusunu Allah Bilir

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.
Nazımlarım[DEVAM EDİYOR] Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin