HÜZÜN

12 2 0
                  


Bildim bileli çilelerin hududundayım.
Anlamaz ve de dinlemezler de.
Bana acıdan bahsetme!
Aşk denen illeti yaşamadınsa.
Geçiyor ömrüm tecrübe hanında.
Olmaz şeylere yorulmuşum.
Saçlarım da henüz ağarmadı.
Tek tesellim de budur ya!

Nazımlarım[DEVAM EDİYOR] Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin