ភាគ3💦

8K 191 3
                  


លុះយប់ឡើងភាពក្ដៅរោលរាលពុះកញ្ជ្រោលក៏កើតមានឡើងដោយមិនអាចហាមឃាត់យុទ្ធសាស្រ្តរបស់Jumanខ្លាំងជាងមុនដោយលើកនេះគេឈរនៅចុងគ្រែដាក់ឲស្រីស្រស់ដេកលើកជើងផ្អៀងព្រមទាំងញាត់ក្ដបុកចូលយឺតៗរុញឲយើងឃើញចលនាសាច់មួយកណ្ដាប់ធំចូលទៅក្នុងរន្ធដែលរីកស្ញាញជ្រាបទឹកហៀរកខ្លាក់ខ្ជាក់ចេញតាមប្រលោះភ្លៅគួរឲញញើតតែនាងស្រែកដោយភាពពេញចិត្តមិនចេះឆ្អែតឆ្អន់"អ្ហាស៎ៗៗអ្ហឹក~~ៗៗទៀតមកបង!!"នាងស្រែកបណ្ដើរថ្ងូរបណ្ដើរពេលខាងប្រុសទាញជើងនាងឲហែកចេញពីគ្នាទាញក្ដចេញក្រៅសាប់ឲចេញទឹករួញរលាស់ទឹកវាពេញរន្ធកន្ដួយក្រហមឆ្អៅឲសើមរហាចមុននឹងរុញផ្ញាច់ហែកជើងនាងឲកាន់តែធំហើយញុកក្ដចូលម្ដងទៀតហើយបុកចូលញាប់ៗព្រមទាំងងើយក៏ឡើងលើក្រហឹមសុខស្រួលដួចសត្វព្រៃ "អ្ហស៎!,,,f*ucking crazy with you pushy uhh uhh💦💦"គេបុកកន្ដួយនាងខ្លាំងទៅៗដោយសារតែពុះកញ្រ្ជោលនឹងស្ករគ្រាប់សិចដែលបៀមជាប់មាត់ហើយបញ្ចេញភាពស្រេកឃ្លានលើកន្ដួយនាងឲចេញទឹកឥតឈប់ឈរគេចុយយកៗរហូតចេញទឹកមកហើយកន្រ្តាក់ចុងក្ដមុននឹងឡើងលើគ្រែបាញ់ទឹករំអិលអន្ដាយឲប្រលាក់ពេញមុខsukimaហើយនាងលិតយកភាពសើមនោះមកភ្លក់ទាំងពេញចិត្តហើយដើយញ័រកន្ដួយពេកនាងចាប់ផ្ដួលឲខាងប្រុសអង្គុយហើយលោតឡើងលើខ្លួនទាញមុខឲខាងប្រុសប្រឈមមុខហើយលោមុខទៅលិតជញ្ជក់ទាំងស្រេកឃ្លានឯចង្កេះវិញហើយរង្គើឲកន្ដួយដែលសើមតិចៗកកិតលើក្ដដែលកំពុងបាស់ឡើងចាក់លើរន្ធម្ដងទៀត
"ផ្លាប៎ៗៗ!!!~~អ្ហឹស៎ៗៗៗ~~អ្ហាស៎ៗៗៗ"នាងអួលរន្ធកន្ដួយណាស់ពេលដែលក្ដដ៏ធំស្រាប់តែសុលចុងចូលមកខ្លាំងៗរហូតណែនពេញរន្ធកន្ដួយវាស្រៀវស្រើបចង់ឲវាបុកសាប់លើកន្ដួយឲខ្លាំងនឹងបានដល់ត្រើយស្រួលស្រៀវ។

"អ្ហាស៎ៗៗៗ~~ចុយទៀតមកបងបុកក្ដបងឲខ្លាំង~~អ្ហឹស៎ៗៗៗ ~~ស្រៀវណាស់!!"ការសាប់ក្ដពីលើយ៉ាងឃោឃៅមិនបានធ្វើឲគេស្ងប់ទេគេចង់ឲនាងសន្លប់នៅយប់នេះអាលនឹងគេអាចមានឱកាសបានចុយកន្ដួយរបស់ស្រីក្មេងដែលមានសាច់ទន់ល្មើយឈ្ងុយឈ្ងប់ក្លែបគូថទន់ៗដែលកកិតលើក្ដរបស់គេវាធ្វើឲគេចង់ភ្លក់លើរន្ធក្រពុំដែលក្រអូបផ្អែម។

ស្រីបម្រើថ្មី💦🔞Where stories live. Discover now