Select All
 • Drug
  178K 26.5K 45

  ඇයි මං තවත් ජීවත් වෙන්නේ... please god , මාව ඔයා ගාවට ගන්න. මට....මට මේ ජීවිතේ එපා.... මට ඕන උන ජීවිතේ නෙමේ මේ.... හැමදාම මේ evilගේ toy කෙනෙක් වෙන්න බෑ. හැමදාම මේ evilගේ slut වෙන්න බෑ....... ඇයි මට මේ වගේ දෛවයක් දුන්නේ.......... , මට තවත් මෙහෙම ජීවත් වෙන්න බෑ ' ~ Jeon jungkook ~ . ' මගෙ angle ......... ඔයා හැමදාම මගේ...

  Completed   Mature
 • සූරියබණ්ඩාර වලව්ව
  8.9K 1.6K 10

  ගාම්භීර වලවු පෙලපතක වැලලී ගිය කාශ්ඨීය මහ පොලවේ ප්‍රේම පුරාණය.

  Mature
 • ~ සමුද්‍ර සිහිනය ~
  90.5K 17.3K 48

  නොකියාම දුන්නු දරදඩු ආදරේ......... ~ සමුද්‍ර සිහිනය ~ ~ ɴᴏɴꜰɪᴄᴛɪᴏɴ ~

  Mature
 • ආදර සමීකරණ |The love equation| non fiction |𝙏𝘼𝙀𝙆𝙊𝙊𝙆|
  71.5K 12.1K 92

  මා විසදු දහසක් සමීකරණ අතර අසීරුම ,නමුදු ආදරණීයම සමීකරණය ඔහු විය.... ජානු...(jk) 2023.06.28 Top තේවි ⬆️ Power bottom ජානු ⬇️ 🔄...👉👈..maybe...

 • Tickets To The Hell | taekook ✓
  43.3K 11K 59

  මරණයට වඩා භයානක දේවල් තියනවා ජියොන් ජන්කුක්!! taekook Dominant top kook with dominant bottom Taehyung mafia warning : strong language mature content 18+ content sensitive content Cover credit goes to @Armygirl920 Started date : 16 June 2023 Completed date : 16 Dec 2023

  Completed   Mature
 • Lost( Taekook) 21+
  10.4K 2K 9

  His voice is full of dark promises.

  Mature
 • ᴛʜᴇ ʀᴏꜱᴇ ʜɪᴅᴅᴇɴ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴅᴇᴠɪʟ'ꜱ ᴀʀᴍꜱ | 𝙑𝙆 | ✓✓
  262K 33.8K 66

  " ම්-මං ඔයා-ගේ ක්-කවුද ජ-න්කූ..." Taehyung තමන්ගේ නළල jungkook ගේ නළල මතින් තියලා තද කරද්දි jungkook Taehyung ගේ කම්මුල් දිගේ පහළට වැටෙන කදුළු කැට මහපට ඇඟිල්ලෙන් පිසදැම්මේ නැවත Taehyung ගේ හිස් මුදුනින් ආදරණීය හාදුවක්ද තබමින්... " ආයේ කවුරු හරි baby ගෙන් ඇහුවොත් ඔයා jungkook ගේ කවුද??? කියලා...

  Completed   Mature
 • ❤️‍🔥𝕃𝕆𝕍𝔼 𝕀ℕ 𝕋ℍ𝔼 𝕄𝔸𝔽𝕀𝔸❤️‍🔥 ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇᴅ
  59.5K 10.4K 44

  මට මේ ඉන්න තත්වය අත අරින්න බෑ පන ඔයාව විතරක් මන් තෝර ගත්තොත් මන් ලග ඉන්න හැමෝටම වන්දි ගෙවන්න වෙනවා. මගේ එක හැගීමක් නිසා මට දහස් ගානක ජිවිත අවදානමේ දාන්න බෑ අපි මුණ ගැහුනේ නැත්තම් අදටත් අපි අපේ ලෝක වල ඒත් ඔයා දුන්න ආදරය කවදාත් මට අමතක වෙන්නේ නෑ . සමාවෙන්න රත්තරන් .. ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

  Completed   Mature
 • The Choice
  101K 23.8K 66

  "මට බයයි..Z-zimbi හරි.. එයා.. එයා~~" "ශ්... ජන්කුක් බයවෙන්න එපා" " ම-මට බයයි. Minje ..එයා මාව මරයි..මගෙ papa, mumma ඒ වගේම මගෙ... මගෙ..." "එයාට ඔයාලට කරදරයක් කරන්න බෑ " " මට මෙහෙන් පැනලා යන්න උදව් කරන්න please ..." ========================== "මා-මාව අත අරින්න " "මං ඔයාව බය කෙරුවද princess " " මගෙ mamaaව අත අරිනවා " "...

  Mature
 • ℍ𝐎ℕ𝐄𝕐 ☛ 𝐓𝐊 ⦁ 𝐘𝐌 🔞⚠️
  94.7K 12.9K 45

  𝐈 𝐧𝐞𝐞𝐝 𝐮𝐫 𝐛𝐨𝐝𝐲 , 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞𝐝 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧𝐳𝐞𝐝 𝐦𝐢𝐧𝐞... 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐰𝐚𝐫𝐦𝐭𝐡 .... 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐬𝐦𝐞𝐥𝐥 .... 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐚𝐬𝐭𝐞 𝐨𝐟 𝐮𝐫 𝐤𝐢𝐬𝐬... 👀 𝐈 𝐧𝐞𝐞𝐝 𝐲𝐨𝐮...... ❗! ! Language Warning ! ! ❗ ☛ 𝗧𝗮𝗲𝗸𝗼𝗼𝗸 𝗳𝗳 21+ ☛ 𝗦𝘄𝗶𝘁𝗰𝗵 ☛𝗦𝗺𝘂𝘁 .. Just a fanfiction 🐝🍯

  Completed   Mature
 • Memories of Wind( Taekook)onhold
  13.1K 3K 22

  නිමේශයක් ඇති වුනා ඔවුන්ගෙ ජීවිත සම්පුර්ණයෙන්ම කණ පිට හැරවෙන්න. ඔවුන්ට ඔවුන්වම අහිමි වෙද්දි.. ඔවුන්ට ඔවුන්වම හිමි වුනා... Taekook Kook-Top Tae -bottom Warning ✨ Mpregnant .. Smut Puzzle

  Mature
 • 𝙁𝘼𝙇𝙇𝙄𝙉𝙂 𝙁𝙊𝙍 𝙔𝙊𝙐 (𝙏𝙆)
  48K 8.9K 41

  𝑰 𝑺𝑻𝑰𝑳𝑳 𝑭𝑨𝑳𝑳 𝑭𝑶𝑹 𝒀𝑶𝑼 𝑬𝑽𝑬𝑹𝒀𝑫𝑨𝒀... 𝐴 𝑇𝑎𝑒𝑘𝑜𝑜𝑘 𝑓𝑎𝑛 𝑓𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛.. 𝐼𝑓 𝑦𝑜𝑢 𝑑𝑜𝑛'𝑡 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝐵𝐿 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑜𝑛'𝑡 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑡𝒉𝑖𝑠,𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑠𝑘𝑖𝑝 𝑡𝒉𝑖𝑠. 𝑊𝑒 𝒉𝑜𝑝𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑒𝑛𝑗𝑜𝑦 𝑖𝑡. This is a story written by me and my two best friends. We...

  Completed   Mature
 • Unknown Number [TK] ✅
  20.9K 3.6K 30

  Top-Tae Bottom-Kook Yoonmin❤️ Taekook ❤️ Namjin❤️ J hope×boy❤️ 🔞❤️‍🔥

  Completed  
 • MIDNIGHT SNACK 💜️🔞✅
  12.9K 1.6K 17

  මේක නම් ඇත්තට ම උමතුවක් නුඹේ පහස තනිකරම ඇබ්බැහියක් නැවත නැවතත් විලාප තියන්න ඉල්ලන උණුසුම් හැඟීමක් " සීත කාමරේ දහඩිය බිඳු වගුරවමින් දෝංකාර දෙන විලාප මැද නුඹේ පහස සිරුර අභ්‍යන්තරය වෙලා ගැනීම ම තනිකරම උමතුවක් " නුඹ දන්නවද , ඔය රාගික ස්පර්ශය නුඹ ලඟම පමණයි ඉදින් මන් නුඹට යටත් වෙලා එය ඇත්තම ඇත්තක් " Kookie♡ Love is love ❤ �...

  Completed   Mature
 • 𝐅𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐞 𝐭𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 | TK ✓
  40.3K 10.9K 54

  ගුප්ත මායාව තහනම් ව පැවති යුගයක්! තහනමට පිටින් යන්නවුන් සතා සිවුපාවන් මේ ඝාතනය කල අවධියක්! රජකම උදෙසා මාලිගය තුල එකම බල අරගලයක්! බලයද ? ප්‍රේමය ද? Taekook Top kook Historical au Started date - 14 Feb 2022 Completed - 24 June 2022

  Completed   Mature
 • Hide & Seek | TK [completed]
  40.4K 11.8K 42

  අසම්පූර්ණ ආශා ලුහුබඳින ආත්මයන්ද , පලිගැනීම චේතනාව කොටගෙන විලාප නගන ආත්මයන්ද , වේදනාවෙන් ගීතිකා ගයන ආත්මයන්ද , අඳුරහි සැඟව ලේ පිපාසාවෙන් රුධිරය යදිමින් මනු ලොව සැරිසරන ආත්මයන්ද සදාකාලික සැනසීම ලබත්වා! අසම්පූර්ණ බැඳීම් අතීතය යලි යලිත් වර්ථමානය තුළ දෝංකාර නංවන්නට හේතු වනු ඇත! Taekook horror ff Top kook Dominant bottom...

  Mature
 • 🚫 𝕋ℍ𝔼 𝕂𝕀𝕃𝕃𝔼ℝ ℝ𝔸𝔹𝔹𝕀𝕋 ( TAEKOOK) 🚫 ✅✅
  83.3K 16.1K 38

  Book Cover by : unicorns book cover shop ( @jeon_riana ) ❤️ ආදරය කිසිදා අත් නොවිදි තරුනයෙක්.... මුලු ලෝකෙම බිය ගැන්වූ වෙස් මුහුණක්.... අසාධාරණ නිසා ලේ වලට වියරු වැටුනූ සල්ලි වලට ඕනෙම දෙයක් කරන පලිගැනීම හිතේ දරාගත් රාක්ශයෙක්.. අහිංසක හදවතක්.... මුලු ලෝකෙම තමන්ගේ පවුල වෙච්ච පවුලේ බාලයෙක්.... හුරතල් කමින් ලෝකෙම පිස්සු ව...

  Mature
 • 🏳️‍🌈 LOVE IS not OVER 🏳️‍🌈
  20.4K 3.1K 20

  Love can touch us one time.. And last for a lifetime.. And never let go till we're gone.. 💜️💚 Love was when I loved you.. One true time I hold to.. In my life we'll always go on.. 💜️💚 Near, far, wherever you are.. I believe that, the heart does go on.. Once, more, you open the door.. And you're here in my heart.. ...

  Completed   Mature
 • •°• Cursed Angel •°• ⭐ || Taekook (Complete)
  87.2K 18.5K 60

  ශාපලත් සුරදූතයෙකුගේ පෘථිවි ජීවන ගමන පිරිලා තිබුනේ අඳුරෙන් පමණයි. ඒත් අහම්බයෙන් සිදු වුනු සිද්දියක් නිසා එයාගෙ අඳුරු දෛවයට ආලෝකයේ රිදී රේඛාවක බලාපොරොත්තුවක් උදා වුනා. ඒත්.. ඒ ආලෝකයේ රිදී රේඛාව එයාගෙන් ඈත් කරවන්න තරම් එයාට වැදිලා තිබුනු ශාපය ප්‍රබලයි. කවදාවත් එයාගෙ ශාපය ගෙවෙන්නේ නැතිවෙයිද? කවදාවත් එයාට එයා ප්‍රාර්ථනා...

  Completed   Mature
 • 𝐈'𝐌 𝐌𝐀𝐑𝐑𝐈𝐄𝐃 | 𝚅𝙺 | ᶜᵒᵐᵖˡᵉᵗᵉᵈ
  67.9K 9.4K 31

  සුදු රෝස මල ටෙහ්යුන්ග් නම්, රෝස මලේ අයිතිකාර කටු පිරුණු නටුව ජන්කූක්! Top - Jungkook Bottom - Taehyung Boy Love Male pregnancy 𝚃𝙰𝙴𝙺𝙾𝙾𝙺 ♡ Start - 2022.06.18 End -2022.08.28

  Completed   Mature
 • My Alpha
  58.1K 10.7K 35

  වෛරයෙන් ආරම්භ වන කතාවේ අවසානය ආදරය ද නැතහොත් මරණය ද

  Completed   Mature
 • 𝐘𝐨𝐮 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞 𝐌𝐞 ║ 𝐓𝐚𝐞𝐤𝐨𝐨𝐤 ┃✔
  20.8K 4.1K 19

  පොඩි එකී සමග අසරණ වූ විට නුඹයි ආවේ අසම්පූර්ණ මම සම්පූර්ණ කරන්නට මටත් වඩා ඔබ පෙම් කරන විට අප දෙදෙනාට සදා ණයගැති ඔබ ලබා දුන් පෙමට...❤️ ⦿ short Story ⦿ Content ⇉ Top tae ⇉ Bottom kook ⇉ No smuts / No Sex ⇉ Romance ⇉ Child Love ⦿ Only Fan fi...

  Completed  
 • 𝐒𝐇𝐀𝐃𝐎𝐖 👤 | 𝐓.𝐊 (ᶜᵒᵐᵖˡᵉᵗᵉ )
  67.2K 12K 29

  Don't Copy My Work 🚫 Sinhala bl Taekook / yoonmin උබ කොහොම කිව්වත් මම මැරෙනකල්ම උබේ හෙවනැල්ල වෙලා උබේ පස්සෙන්ම ඉන්නවා. ඒක උබට නවත්තන්න බෑ කිම් තේහ්‍යොං. 🤬 Ranking #01 #1 Sl #1 Boylovestory #1 Smute #1 Nis #1 Imprisoned #1 Sinhalaff #1 srilanka

  Completed   Mature
 • Yakseok~||TK|| 🔞✔
  50K 7.5K 65

  ❝ මට බෑ ජන්කුක්, මට තවත් බෑ.. මම කොහොමද මගේ දරුවගේ මිණීමරුවා එක්ක එකට ජීවත් වෙන්නේ.. සමාවෙන්න, පරවුණු මලකට ජීවය දෙන්න උත්සාහා කරන්න එපා ජන්කුක්.. ඒක නිශ්පලයි..! ❞ Taehyung Kim~ ❝ මට පුළුවන් Angel දරාගන්න, ඔයාටත් වඩා හොදට.. වෙලාවක් එයි, එදාට හැමදේම දැනගයි.. පරවුණු මලකට ජීවය දෙන්න බැරුව ඇති.. ඒත්, මට වෙනවා උත්සාහා කරන්න...

  Completed  
 • Stolen Love ( Taekook)
  136K 31.6K 102

  පොඩි බේබි මොකක්ද දෙවියනෙ මේ කරන්නෙ" "මගෙ වැඩ වලට හරස් වෙන්න එපා විල්සන් ..අයින් වෙනවා" "ඔය දරුවව අතාරින්න පොඩි බේබි" "පොඩි බේබි දෙවියන්ගෙ නාමෙට මුරන්ඩු කම් කරන්න එපා...ලොකු මහත්තයා දැනගත්තොත් පොඩි බේබිට නෙවේ අපිටයි මේවට වන්දි ගෙවන්න වෙන්නෙ.. අහිංසක දරුවව අතාරින්න.." "අහිංසක? කවුද මෙයාද? හිනායන කතා කියන්න එපා විල්සන...

  Completed   Mature
 • His devil ⚫⚪ His angel || Taekook (𝙲𝚘𝚖𝚙𝚕𝚎𝚝𝚎)
  45.3K 8.3K 26

  යදම් වලින් විලංගුලා තිබුනු සුරදූතයා තමන්ට ඇහුන ද්වාරය ඇරෙන හඬ ඇහෙනවත් සමඟ හිස ඔසවා බැලුවා. කට කොනකින් හිනා වෙමින් ද්වාරය අසල හිටගෙන සිටින ඔහුව දුටු සුරදූතයාට දැනුනා තමන්ගේ කොඳුඇට පේළිය දිගේ වෙව්ලා යනවා. "අ-අනේ මට රිද්දන්න එපා.." ඔහු බැගෑපත් වුනා, එත් නෑ, එයාගෙ බැගෑපත් වීමෙන් ඔහුට කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නෑ. "ශ්ශ්.. මං කො...

  Completed   Mature
 • 💞💫💖 𝔹𝕖𝕙𝕚𝕟𝕕 𝕋𝕙𝕖 𝕊𝕔𝕖𝕟𝕖 💖💫💞
  67.8K 9.6K 66

  𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙨 𝙖 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙮 𝙤𝙛 𝙩𝙬𝙤 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣𝙨 𝙬𝙝𝙤 𝙛𝙖𝙡𝙡 𝙞𝙣 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙚𝙖𝙘𝙝 𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧 🅑︎🅔︎🅗︎🅘︎🅝︎🅓︎ 🅣︎🅗︎🅔︎ 🅓︎🅞︎🅞︎🅡︎🅢︎ ❦︎☀︎︎★ 🎗️🔥🌟🔥⚡🔥

  Mature
 • 💜️ 𝙷𝙾𝚆 𝙳𝙴𝙴𝙿 𝙸𝚂 𝚈𝙾𝚄𝚁 𝙻𝙾𝚅𝙴 💚 [ TᖇᗩᑎSᒪᗩTIOᑎ ] ᵗᵏ✅
  38.1K 5.5K 38

  Just Fanfiction 💢 💜️ Taekook story 💚 Kook - top Tae - bottom Sinhala Translation Book ................................................................................................................................................................................... Hii.. මේ පොත english book එකක translate book එකක්...

  Completed   Mature
 • White Camellia || Taekook [ Completed ]
  2.7K 746 9

  ආදරණීය ශීත සෘතුවක එක්වුනු ; වෙන්වුනු ආදරවන්තයින්ගේ කතාවක් ~

  Completed   Mature
 • My Little Idiot 💗
  12.4K 2.1K 20

  🦋 Welcome to my story • Taekook • Yoominhope • Namjin 🥀 ( සිංහල ) 🥀 Tae : TOP Kook : BOTTOM ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🐰 : අනේ හියුන්ගීයෝ.............................මට වුත්තෙක් අරන් දේකෝ............අනේව්ව්ව්ව්ව්......... 🐯 : බබා.. මොනාද ඔය කියවන්නෙ. 🐰 : වුත්තෙක් අනෙ...