Boylove Stories

1.2K Stories

Here we meet again🍃💜 (Complete) by Jeon_aaru
#1
Here we meet again🍃💜 (Complete)by #ආරු 🪐
"ආයිශ්.. මේ කිම්කාරයගෙ ලොකුකමවල ඉවරයක් නෑනේ සෙද්ද..😒 " *** "හාවෙක් වගේ කොල්ලෙක් තොල් උල් කරන් මට බනිද්දි එන හිනාව හංඟ ගන්නවට මට වෙනම තෑග්ගක් දෙන්න ඕනෙ හර...
Completed
Muted (穆然) by shumeya20
#2
Muted (穆然)by MTL.Bueno
Alternate Title : 穆然 Status : Completed Author : Gu JunNovel Summary If there really is a God, if there really is an afterlife; Please, give me a home. - Mu Ran ⚠️this i...
I Got Bitten After Transmigrating into a Pseudo-Beta by arieshima
#3
I Got Bitten After Transmigrating...by Arie Shima
Summary: Yue Fei transmigrates into a novel and becomes the fodder beta male partner of the male lead in the book. His alpha boyfriend marks an omega because he is bein...
EMPRESS LIU by homelessfujoshi95
#4
EMPRESS LIUby Desi Turtle
When Liu Changsheng came into the Emperor's household marrying the fourth Prince he had no ambition at all. He was just a fool in love. He was assaulted, betrayed, taken...
𝐓𝐑𝐀𝐏𝐏𝐄𝐃  by erosphere
#5
𝐓𝐑𝐀𝐏𝐏𝐄𝐃 by 𝐄𝐑𝐎𝐒
━━━━━ 被困 ( yandere!emperor x male!reader ) ˚ ༘♡ ·˚ ₊˚ˑ༄ؘ 「After Y/n reincarnates into the popular novel [The Grand Duke Is My Lover], he decides to be completely uninvol...
𝐑𝐞𝐩𝐮𝐥𝐬𝐢𝐯𝐞 ʸᴬᴺᴰᴱᴿᴱˢ ˣ ᴹᵁᴿᴰᴱᴿ by DeadGhosy
#6
𝐑𝐞𝐩𝐮𝐥𝐬𝐢𝐯𝐞 ʸᴬᴺᴰᴱᴿᴱˢ ˣ ᴹᵁᴿᴰ...by ★GHOST★
𝘞𝘩𝘦𝘯 𝘢 𝘵𝘦𝘦𝘯 𝘮𝘶𝘳𝘥𝘦𝘳 𝘤𝘢𝘵𝘤𝘩𝘦𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘦𝘯𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘰𝘧 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘢𝘳𝘰𝘶𝘯𝘥 𝘩𝘪𝘮. "𝐌𝐚𝐤𝐞 𝐚 𝐬𝐭𝐞𝐩 𝐭𝐨𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐦𝐞, 𝐚𝐧𝐝...
Completed
Brains and Brawn (BxB) by lady-writer-2000
#7
Brains and Brawn (BxB)by lady-writer-2000
Based on the prompt: "I'm not stalking you, exactly, it's just that you accidentally put my notebook in your bag and I'm waiting for a good moment to steal it back...
Completed
 မောင့်ကိုချစ်ပါ by Alnee0099
#8
မောင့်ကိုချစ်ပါby Al Nee
This fic is not normal Uke is intersex Around 1940 Start date 26. 8. 2022 End date 14. 2 . 2023 My First Fic
သူကြီးကတော် မြို့ကြီးသား by Smasher_Kim
#9
သူကြီးကတော် မြို့ကြီးသားby Smasher kim
၁၉၈၀ခုနှစ်ပိုင်းကာလပိုင်းကရွာသူကြီးတစ်ယောက်မိမိထက်သက်၁၀ နှစ်ငယ်သောကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုလက်ထက်ရန်အကြောင်းဖန်လာသောအခါ... "မင်းကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးလွန်းလို့တော်ကောက်‌‌ရတာမ...
Omega's Choice by Kurasume
#10
Omega's Choiceby Kurasume
Omegaverse story revolving around Kuroo x Kenma. Kenma is an omega with no shortage of alphas trying to court him. Kuroo is an alpha who never really put too much though...
Completed
နှလုံးသားအရင်းအနှီး [Complete] by MyaMo_95
#11
နှလုံးသားအရင်းအနှီး [Complete]by MyaMo-မြမိုရ်
အလောင်းအစားတစ်ခုကြောင့် စခဲ့တဲ့ကစားပွဲတစ်ခုမှာ နှလုံးသားတစ်ခု အရင်းပြုလိုက်ရသည့်အခါ...။ (Drama မပါပဲ Romance သီးသန့်ပါ) Cover Art- Thwat Art Library အေလာင္းအစားတစ္ခုေၾကာ...
BULLY & His Crush (Boy x Boy) [COMPLETED] by NamedL
#12
BULLY & His Crush (Boy x Boy) [COM...by NamedL
"Ethan." Aiden pauses. "I want you." He softly bites my ear. "I want to kiss you more than you will ever know." Trying to avoid the daily b...
Completed
သခင့်ခြေတော်ရင်း [Completed] by Ennia_Yawn
#14
သခင့်ခြေတော်ရင်း [Completed]by 🤍
Title - သခင့်ခြေတော်ရင်း (သခင့္ေျခေတာ္ရင္း) Type - Own Creation, Myanmar BL, Mpreg မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ နှလုံးသားကို ငါတစ်ယောက်ပဲ ပိုင်တယ်။ ငါ့ခြေတော်ရင်းမှာ မ...
Completed
မြွေဖြူအရှင်《Complete 》 by JinGuangyao5
#15
မြွေဖြူအရှင်《Complete 》by Jin Guangyao
စားရေးသူ၏စိတ်ကူးယဥ်သက်သက်သာဖြစ်သည် အပြင်လောကနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ Ficအတွင်းတစ်ချို့သောစာလုံးတွေကြား နေရာခြားထားရတာ ကီးဘုတ်ကြောင်နေလို့ပါ ဖတ်ရအဆင်မပြေရင်တောင်းပန်ပါတယ်
အာဏာရှင်၏ကိုယ်လုပ်တော်အဖြစ် by PhyoLay925784
#16
အာဏာရှင်၏ကိုယ်လုပ်တော်အဖြစ်by IQ team 2 🤭
TITLE- Transmigrated to become the Tyrant's Male Concubine သက်ဦးဆံပိုင် အာဏာရှင်၏ ကိုယ်လုပ်တော်အဖြစ် ကူးပြောင်းခြင်း (ဝမ်ချီ) Description 💥 သူနိုးလာသည့်အခါ ဝမ်ချီသည်...
ကိုယ်စောင့်နတ်က ငါ့ယောကျာ်း [Complete] by MyaMo_95
#17
ကိုယ်စောင့်နတ်က ငါ့ယောကျာ်း [Compl...by MyaMo-မြမိုရ်
အူကြောင်ကြားကောင်လေး တစ်ယောက်နဲ့ သူ၏ အူကြောင်ကြောင် ကိုယ်စောင့်နတ်အကြောင်း...။ Cover Art- Maddie အူေၾကာင္ၾကားေကာင္ေလး တစ္ေယာက္နဲ႕ သူ၏ အူေၾကာင္ေၾကာင္ ကိုယ္ေစာင့္နတ္အေၾကာင...
The Tsundere Type! by theyluvsavii
#18
The Tsundere Type!by savi
"𝙎𝙩𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙤𝙙𝙖𝙮, 𝙮𝙤𝙪 𝙖𝙧𝙚 𝙖 𝙝𝙤𝙨𝙩!" Saiki transfers from PK Academy to the prestigious Ouran High Academy in his first year. What misadve...
Completed
System ကပေးတဲ့မောင်💛 by kokokoko634638
#19
System ကပေးတဲ့မောင်💛by koko koko
System ficလေးပါဖတ်ဖူးသူလဲရှိမယ်ထင်တယ် ကြိုက်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါပြီနော်❤
Doctor  Husband (Complete) by khatKhat396
#20
Doctor Husband (Complete)by khat
စိုင်းတည်တံ့ဉီး + နှိုင်းမြတ်ဘုန်း