කටරොලු මල් බොරලු පොලොව සිපගන්නා ගුරු පාරක කෙලවරේ හිද "කලු කුමාරයට"පෙම් බදින්නෙමි....
BJYX FOREVER 👨‍❤‍👨

Married @OILIE_only01

2006.06.05💙
  • ⚠️️The Room Of Death⚠️️
  • JoinedDecember 1, 2021Last Message

Stories by Shiru💙
🍁නූශ්🍁(Zhanyi) by Axianrhu123
🍁නූශ්🍁(Zhanyi)
අවසරද නිල් කටරොලු මලකට.... බොරලු පොලොවක සෙනෙහෙ පතන්නට........... (ධතාශ් X තීනු)
ranking #9 in poor See all rankings
~BO$$ BAB¥~(‍‍‍‍‍Zhanyi)  by Axianrhu123
~BO$$ BAB¥~(‍‍‍‍‍Zhanyi)
"මන් තමුන්ගෙ බොස් මිස්ටර් යතාර්ථ...තමුසෙගෙ පෝස්ට් එකෙන් මට වැඩක් නෑ...මාව යකා නොකර මේ දැන්ම...දනගහපන්...
ranking #2 in zhanyi See all rankings
°°කාළ්°°⚠️️ ( ZhanYI  ✔) by Axianrhu123
°°කාළ්°°⚠️️ ( ZhanYI ✔)
කලු කුමාරයා වහ වැටුනේ ගෑනු නිරුවතට විතරමද.............🔞
9 Reading Lists