මතක හැර යාම තවමත් දුෂ්කර කාර්තුවක් වන හෙයින් සිරකර රදවා ගැනීම පිණිස මෙහි සටහන් තබමි.
  • පුරුදු පාරෙම! වීදි පහන ළඟ වැටුණු අඩි පාර දිගේ!
  • JoinedFebruary 27, 2022


Last Message
abcdefgzlnsn abcdefgzlnsn Mar 18, 2023 03:10PM
මම අහස බලාගෙන පොඩ්ඩක් ඇස් දෙක පියාගත්තා විතරයි මතක. මම ආයෙත් ඇස් අරිනකොට අහස රෝස පාටට හැරිලා කුරුල්ලෝ හිමීට හිමීට පියාඹලා යනවා. හරියට අම්මා පොඩි කාලෙ කියපු කතා වගේ. කුරුල්ලෝ ගෙවල් වලට යනවා හවස් උනාම...
View all Conversations

Stories by Avindi__R
HEARTMATE ♠️ by abcdefgzlnsn
HEARTMATE ♠️
± නාශ්? ~ හිත නිදහස් වෙන්න,ඔයා ලියන්න!
ranking #11 in questionable See all rankings
HIM FIRST || by abcdefgzlnsn
HIM FIRST ||
HE WAS THE ONE. AND HE'S THE ONE.
ranking #65 in thanksgiving See all rankings
MELIORA ||  by abcdefgzlnsn
MELIORA ||
මිස්ටර් රුද්‍රාක්ශ! දිගින් දිගටම මට ලේ සුවඳ තව තවත් දැනෙන්න පටන් ගත්තා. දැන් මට ඉවසගන්න බැරි තරමට රුද්‍රා ගා...
ranking #802 in weirdromance See all rankings
10 Reading Lists