ලේඛකයෙකු නොවන ලියන්නෙක්..................................    සකුන් විරාජ් එදිරිමාන්න ❤️
  • JoinedAugust 26, 2023


Last Message
sakunwirajEddirimann sakunwirajEddirimann Sep 12, 2023 12:38PM
ඔන්න "ඔබ මගේ වෙලා"Novel එකත් වට්පෑඩ් එකේ  Complete කලා එහෙනම්..ළඟදීම වෑකන්දත් අරන් එන්නම්..එතකන් "ඔබ මගේ වෙලා" අවසානයත් කියවලා දැනෙන හැගීම අකුරු කරන් යන්න...මම - සකූ ✍️
View all Conversations

Stories by sakun wiraj Eddirimanna
ඔබ මගේ වෙලා 💞 by sakunwirajEddirimann
ඔබ මගේ වෙලා 💞
"හිමි නැතිනම් කිම නුඹගේ උණුහුම දැනුනේ" මට මගේ කියලා අ‍යිතියක් නැතුවත් ආදරය කරපු කොල්ලෙක් ගෙ ආදරණීය...
+2 more
උත්තරීතර 💛 by sakunwirajEddirimann
උත්තරීතර 💛
දරුණුතම ඝනයේ පලිගැනීමක් වේ නම් ඒ, හමුනොවනා බව දැන දැනම, ඒ හිත් එකට මුණ ගැස්වීමයි...🥺
අළු පරෙවි 🖤 by sakunwirajEddirimann
අළු පරෙවි 🖤
අපෙ හැගීම්, කත කරන දෙවල් එයලට තෙරෙනවා වගේම, එයලගෙ හැඟීම්, අපිට තෙරුම් ගන්න පුළුවන් වුනා නම්.... මේ වගෙ අය ගො...