Novel Stories

1.2K Stories

ព្រំដែនស្នេហ៍💜 by taelizanovelist
#1
ព្រំដែនស្នេហ៍💜by Taeliza novelist
ស្នេហាមួយដែលកើតចេញពីកុមារភាពរវាងអ្នកប្រុសនិងកូនអ្នកបំរើម្នាក់។ រមែងនៃ "ស្នេហា" តែងតែផ្សាភ្ជាប់ប្រកាន់ជាមួយវណ្ណៈ ភេទ និងកិត្តិយសជាធំសម្រាប់អ្នកដែលមានមុខមាត់ក្នុ...
Release ( ដោះលែង) by kimtaekook636
#2
Release ( ដោះលែង)by V K
ស្នេហាមួយដែលកើតឡើងដោយក្តីស្រលាញ់តែម្ខាងវាមិនស្ថិតស្ថេរបានយូរទេ​ ទោះបីជាយើងខំព្យាយាមរក្សាក្តីស្រឡាញ់​នោះអោយនៅបានយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយ​​ គង់មានថ្ងៃណាមួយយើងហត់ យើងនិងដើរចេញ។​ចូលស...
Completed
អេតាសុីវិលលក្ខខណ្ឌ( ចប់ ) by EthMaryRotha
#3
អេតាសុីវិលលក្ខខណ្ឌ( ចប់ )by Jen Jasmine
ស្នេហាដែលកើតឡើងដោយការរៀបចំ ! ពួកគេសុទ្ធតែមិនដឹងខ្លួនដូចគ្នា ។ « កូនត្រូវតែរៀបការជាមួយក្មេងម្នាក់នោះ ព្រោះគេមានចៅរបស់ម៉ាក់ » #ការរងចាំមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រលាញ់ត្រឡប់មកវិញ...
Completed
How To Tame My Beastly Husband by KwintC
#4
How To Tame My Beastly Husbandby KwintC
'I'm sure I was......dead.' Annette Bavaria, a woman from the most prestigious noble family in the Deltium kingdom , returned back to the day of her wedding. The groom's...
The Villain Setting Collapse by readnovelsallday
#6
The Villain Setting Collapseby GOGO
Su Shu transmigrated into a novel and became a beautiful villain. Just when she was ready to ignore the male and female leads and enjoy her life, the system told her tha...
Lovely Villainess by sweetpea_03
#7
Lovely Villainessby sweetpea_03
Mia Young, a hard working orphan who finds comfort in her favorite novel "Lovely Heroine." While coming home from a long day of work she gets hit by a truck wh...
Sweet Addiction by gelainess
#8
Sweet Addictionby ♪ gelainess ♪
[COMPLETED] "Hahh." A deep sigh escaped Namae's mouth as soon as she realized that she got transmigrated inside that crazy book she just read earlier. The stor...
My lady- not! by choc0_0mallows
#9
My lady- not!by AlexandrAube
It was funny when I read other novels that portray people getting sucked out in a novel or an otome game. Until that happened to me. I wake up, groggy and feeling a bit...
Completed
រឿង កម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំ‼️ by Yifing123
#10
រឿង កម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំ‼️by YIFING
ចន ជុងហ្គុក / គីម ថេយ៉ុង ស្នេហាដែលកេីតចេញពីចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមិនបានគ្រោងទុក រៀបចំដោយឪពុកម្តាយទាំងសងខាង។
The Peculiar Case Of A Novel's Villain (Paused) by MissClover77
#11
The Peculiar Case Of A Novel's Vil...by ▄︻┻═┳一ཧᜰ꙰ꦿ➢
It all began when a phone dropped from a different dimension, and the novel's villain found it along the process. That villain is no other than Allen Coldwell, who's kno...
♥︎តួជំនួស♥︎(Completed)  by jungmoonly
#12
♥︎តួជំនួស♥︎(Completed) by Ella
ប្តូរពីតួជំនួសប្រែមកជាភរិយាជាទីស្រឡាញ់ដែលមិនអាចរស់ខ្វះបាន។ ចន​ ជុងហ្គុក​/គីម​ ថេហ្យុង​
វិលត្រឡប់​ព្យាបាល​បេះដូង​ by taelizanovelist
#13
វិលត្រឡប់​ព្យាបាល​បេះដូង​by Taeliza novelist
ការវិលត្រឡប់សារជាថ្មីជួបគូស្នេហ៍ចាស់ដែលបាន​បែកបាក់​ ជាគ្រូពេទ្យអាចព្យាបាលជំងឺរបស់មនុស្ស​គ្រប់គ្នា តែមិនប្រាកដថាអាចព្យាបាលបេះដូងរបស់ខ្លួនដែលប្រេះបែកកាលពី១០ឆ្នាំមុននោះទេ។​...
Completed
🔞🤒បំណុលស្នេហ៍ ម៉ាហ្វៀលរោគចិត្ត🤒🔞 by jeon_tearin
#14
🔞🤒បំណុលស្នេហ៍ ម៉ាហ្វៀលរោគចិត្ត🤒...by 𝐭𝐞𝐚𝐤𝐨𝐨𝐤__𝐟𝐨𝐫𝐞𝐯𝐞𝐫
ទោះអូនរត់ទៅដល់ទីណាក៏បងតាមយកអូនមកវិញឲទាល់តែបានកុំសង្ឃឹមថារត់ឲសោះ។............
I Became The Male Lead's Female Friend by anya_forger
#15
I Became The Male Lead's Female Fr...by DIYA
She becomes interrupted by love, a jealousy inducer, and the female friend of the male lead. And in addition, she even has an unrequited love with the male lead. It was...
Darker Than Sin by LaurenJ22
#16
Darker Than Sinby Lauren Jackson
When good girl highschooler Ellie falls in love with an ex-convict, old family secrets come back to haunt them and keep them apart. ...
Transmigrated into the book as a Cannon fodder by FuxcinFairytales
#17
Transmigrated into the book as a C...by Fuxcin Fairytale's
Mo Yan, an ordinary working girl died in an earthquake just after reading a novel recommended by her colleague. She transmigrated into the tragic antagonist of the same...
Completed
♡អាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្តេីមស្នេហ៍♡ 𝐓𝐇𝐄 𝐄𝐍𝐃 by TaeThinh
#18
♡អាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្តេីមស្នេហ៍♡ 𝐓𝐇𝐄...by 𝐓𝐀𝐄 𝐊𝐎𝐎𝐊
"ចំណង់ស្នេហ៍ដែរកេីតចេញពីការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រែក្លាយពីមនុស្សម្នាក់ដែរគួឲ្យស្អប់ក្លាយមកជាមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែរស្រលាញ់ខ្លាំងនិងមិនអាចខ្វះបាន." 𝙺𝚒𝚖 𝚝𝚊𝚎𝚑𝚢𝚞�...
Reincarnated as the ill 2nd Prince (BL) by ZeroKawaii17
#19
Reincarnated as the ill 2nd Prince...by Zero
I used to be Kenta Bernard. I was a typical high school student until I became ill on my 12th birthday. I died quietly on a hospital bed 5 years ago. when I died, I enco...
អាថ៌កំបាំងភរិយាម៉ាហ្វៀ by YongDalin
#20
អាថ៌កំបាំងភរិយាម៉ាហ្វៀby KIM YADA
Jeon jungkook🔝×Kim taeyung ⬇️ "មិនថាអូនគឺជាអ្នកណា មកពីណា ជាមនុស្សដែលមានប្រវត្តិអាថ៌កំបាំងកម្រិតណា ដឹងត្រឹមតែម្យ៉ាងគឺបងស្រឡាញ់អូនក្មេងរំអួយ គីម ថេយ៉ុង"ជុងហ្គ...