5.WTF!! SEX GAME⚠️

6.9K 384 22
                  

(Zawgyicode)

< ခ်ယ္ ေစာ့မဲ့လူေတ ေခၚေနပီး က်ေတာ္တို႔သြားေတာ့မယ္ >

< မိန္းကေလးေတ အရင္သင္ရမာမလား >

< ဟုပါတယ္ က်ေတာ္တို႔ၾကည့္ခ်င္လို႔ပါ >

< သြားေလ Jungkookမင္းကို
ဘတ္စကတ္ေဘာထဲ
ထည့္ထားတယ္ >

< က်ေတာ္မပါခ်င္ပါဘူးဆို >

< မင္း ပါကိုပါရမယ္ >

< ပီးေရာဗ်ာ >

အတန္းထဲကလူေတြကေတာ့ ထူးဆန္းစြာ သူတို႔2ေယာက္ကို ၾကည့္ေတာ့သည္ ဟုတယ္ေလ Jungkookဆိုတာ ဘယ္ဆရာမကိုမွ
ေမာ့မၾကည့္ဘူး ေလးလဲမေလးဘူး
သူမလုပ္ဘူးဆိုတဲ့အရာကို လုပ္ခိုင္းရင္
ခ်က္ခ်င္းေက်ာင္းေျပာင္းေအာင္ လုပ္ပစ္တာ အခုၾကတာ့ ဟိုကတခြန္းေဟာက္လိုက္တာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းကို ၿငိမ္ၾကသြားေတာ့သည္..

< ခ်ယ္အက္ဆို သမီးတို႔ သြားသင္ေတာ့မယ္ >

< က်ေတာ္တို႔လဲ
သြားၾကည့္ေတာ့မယ္ >

< ေအ့ေအ ရန္ေတာ့မဖစ္ၾကနဲ႔ေနာ္ >

< ဟုကဲ့ပါ Jungkookလိုက္အုန္းမလား >

< ေတာ္ပီ သြားၾက >

Jk ခုံေပၚေမွာက္အိပ္ရင္ကေန ျပန္ေျဖလိုက္သည္

< ဟိုက ဘယ္တုန္းက အက္လိုေတလိုက္လို႔လဲ >

< ငါလဲ ေခၚၾကည့္တာပါ >

< ဟိုက သိရဲ႕သာနဲ႔ေခၚတယ္ဆိုပီး
မင္းကို ထမထိုးတာပဲ ကံေကာင္း >

Jungkookကို တေက်ာင္းလုံးက ေၾကာက္ၾကတာလား ထယ္ေယာင္းေတြးရင္ ရယ္မိေတာ့သည္
အကုန္လုံးထြက္သြားပီးဆိုမွ သူလဲ
ေမာင္နားကို ေလ်ွာက္လာခဲ့တယ္
သူေရာက္လာတာသိလို႔ေနမာ
ခ်က္ခ်င္းခုံေပၚအိပ္ရာကေန ေခါင္းေထာင္ကာ သူေပါင္ေပၚကို ဆြဲခ်လိုက္တယ္

< မ်က္နွာႀကီးက စူပုတ္ေနတာပဲ ဘာဖစ္တာ >

< မပါခ်င္ပါဘူးဆိုတာကို >

< ပါရမယ္ မင္းကိုငါ ဒါမ်ဳိးလုပ္ျပရတာ
ငါဂုဏ္ဆာရတယ္ေလ တေက်ာင္းလုံးမာ Jungkookကို နိုင္တယ္ဆိုတာ ငါေတ်ာက္ထဲရွိတယ္ဆိုပီ >

⚠️ Sex Parallel // (Taekook One Shot Collection)Where stories live. Discover now