හැගීම් අකුරු කරන්නට වෙර ගත්ත ද ජීවිතය නම් වූ කතාවෙහි මම ද ආරම්භක පටුන මත තවමත් ඇති බව පසක් විය. Hope
  • JoinedMarch 10, 2022Last Message
Hope123456Hope Hope123456Hope Jul 19, 2023 12:13PM
පුලුවන්නන් මනුස්සයෙක්ට සැනසීමක් දෙන්න ආඩම්බර වෙන්න මොකද ඒ උතුම් චේතනාව හැමෝම ගාව නෑ . ආදරණීය හමුවීම් මිනිස්සුන්ව තාවකාලික අධිමාත්‍ර පහසකට ඇබ්බැහි කරාට ඒ අහිංසක හිත් දන්නව ද දන්නේ නෑ ඒ බැදීමක් අත් හැර...
View all Conversations

Stories by Hanope
දිනපොතක අකුරු by Hope123456Hope
දිනපොතක අකුරු
ගෙවා දැමූ අති දුෂ්කර කාල එසේ පිටු අතර සැගවී ගිය බව දනිමි නමුදු අවසරයක් නොමැතිව එකී මතක පිටු නැවත අවාරෙක හදෙහි...
ranking #621 in myself See all rankings
ආදරය කියන්නෙම අධිමාත්‍ර රසයක් by Hope123456Hope
ආදරය කියන්නෙම අධිමාත්‍ර රසයක්
පතිවතක පැටලුණු අකුරු
Maple  by Hope123456Hope
Maple
අහලා තියෙනව ද ? Maple 🍁 ගැන ජපානේ වගේම චීනයේ ඒක අර්තථවත් කරන්නේ ආදර සංකේතයක් විදිහට. ඉතින් මේ මගේ ජීවිතේම ස...
ranking #201 in monk See all rankings
2 Reading Lists

2