ඔයාගෙත් නොවෙන මගෙත් නොවෙන කාගෙම හරි කතාවක්..💚
  • JoinedJuly 16, 2022Stories by Shali
ආයෙත් ඇවිදින් .. by shalissp
ආයෙත් ඇවිදින් ..
දවසක ආයේ අපි හමුවෙලා... හමුවෙමු පුරුදු තැන්වල එදා...
ranking #366 in yizhan See all rankings
රිදී වලාකුළු ( Onhold ) by shalissp
රිදී වලාකුළු ( Onhold )
තනිකම ජිවිතේ ගොඩක් තැන් වලදි කියාගන්න බැරි තරම් හුගක් පාඩම් කියාදුන්නා....
ranking #776 in yizhan See all rankings
තුන් සදක්.... by shalissp
තුන් සදක්....
ජිවිතේ ගොඩක් දේවල් බෙදාගත්ත අපිට..... මේ ආදරෙත් බේදාගන්න බැරිවෙන එකක් නැ බන්...... උබට මූ වටිනවා වගේම මටත්...
ranking #466 in boys See all rankings
1 Reading List