_06_

547 127 17
                  

ඉතිං ආයිම කලුවරයි....

නෑ නෑ ඒත් මං දෙයක් දැක්කා...

මගේ සිතූ බය උනා...ඔහ්...ඒත් ඇයි...

ඒ අත් එයාගෙන් ඈත් උනා...සිතූ..මගේ සිතූ එයාගෙ පුරුදු ඩෙස් එකෙන් බිමට පැනලා මං ගාවට දුවන් එනවා

හී...එයාගෙ ඉස්සර ආශු ගාවට...

ගොඩක් ආදරේ දීලා....මගින් අතෑරලා දාපු ආශු ගාවට...

වේගෙන් දුවං ආවා...ඒත් ඇයි සිතුවො...

හෝව්..අනේ ඇස් වැහෙන්න එපා..මට සිතූව බලන්න ඕනෙ....එයා දුවන් එන්නෙ ඇයි කියලා බලන්න ඕනෙ

දවස් ගානකින් මගෙ ඇස් එක්ක පැටලුනෙ නැති ඒ ඇස් මගෙ දිහාට හැරිලා තියෙන හැටි බලන්න ඕනෙ...

අනේ ඕනෙනෙ...

වැහෙන්න එපා...ම්හු..බැහැනෙ..ඇස් අරින්න බැහැනෙ....ඇයි ඒ....අනේ ඇයි ඒ...

වෙනදට මෙහෙම නෑනෙ..මං ඇස් අරිනවනෙ වෙනදට...කෑවෙ නැති හින්දද..ඒ මං දවස් පහකින් කෑවෙ නැති හින්දද....අනේ කියන්නකො...මට ඇස් අරින්න ඕනෙ...

ම්හු..ඈයියා...ආයිමත් ඒ අප්පිරිය සුවද..ඒ කියන්නෙ මම හොස්පිටල් එකේ...ඉතිං ඇයි මේ..ඇයි මට ඇස් අරින්න බැරි...

"පුතා එයා කෝමා එකක"

වට් ..මොන හුත්තක්ද...කවුද ඒ කතා කලේ....කවුද කෝමා එකක...මම?...නෑ නෑ මම නෙමෙයි ඒ...

අනේ මම නෙමෙයි කියන්න....මම සිතූව බලන්න ඕනෙ.....

මගේ සිතූව බලන්න ඕනෙ...අනේ එපා...

එපා යකෝ....මට ඇස් අරින්න ඕනෙ...

"ආශු...ආශු...මගෙ ආශු..ඇයි බං..උඹ"

ඔහ්..හි හී...මගේ සිතූ ඇවිල්ලා..සිතුවො කියන්නකො ...මං කෝමා එකක නෙමේ කියන්නකො...මට ඇස් අරින්න ඕනෙ කියන්නකො...මට ඇහෙනවනෙ ඔයාව...ඒත් ඇයි පේන්නැත්තෙ අනේ ඇයි.....

"ආශු ඇයි බං"

"ඇයි උඹ නොකීවෙ"

"නැගිටහන් ආශු"

"උඹේ සිතූ ඉන්නවනෙ ලඟ"

"ඉස්සර ඔහොම නෑනෙ උබ...මං ලග උද්දි එක විනාඩියකටවත් මගෙන් ඇස් එහාට ගන්නෙ නැති උඹ ඇයි බං අද ඔහොම...ඇයි මේ ඇස් වහගෙන"

"නැගිටින්නකො ආශු"

"උඹ මගේනෙ"

"මගේ නේද උඹ..."

"කියන්න ගොඩක් දේවල් තියේ ආශුවො"

"නැගිටින්න මැණික..."

"නැගිටින්නකො...අනේ වස්තූ නැගිටහන්"

"උඹ නැතුව කොහොමද බං..."

"දැනන් ඉදියට උඹ අසනීපෙන් කියලා...මෙච්වර දෙයක් මම දන්නෑ බං"

"අනේ නැගිටහන් මයෙ අම්මා"

"නැගිටලා මාව මරලා දාපන්..."

"උඹව තනි කලාට මරලා දාපන්"

"නොනිමි රිසඳු ආකේෂ් නැගිටහන් බල්ලො"

හී...සිතූ අඩන්න එපා...මං යන්නෑ දාලා...කෝම හරි නැගිටින්නම්...හැබැයි ඉවසන්න වෙයි ඔයාට...

මොකද ඔයා ගොඩක් පරක්කුයි සිතූ...

ටිකක් නෙමේ මහ හුගක් පරක්කුයි...

හැබැයි ඔයාගෙ ආශු යන්නෑ දාලා...ටිකක් ඉවසපන්...මං විදලා තියෙන වේදනා එක්ක බැලුවම මේවා මොනවද සිතුවො...

දාලා යන්නෑ මං..මොකද මම ඉන්නවා උඹ මාව අතෑරලා ගිය තැනම උඹ එනකන් බලාගෙන....

ඉතිං ආයිම එන්නම්....

ආහ්....අනික මට උඹ ,බං කියපුවට රිටන් එකත් දෙනවා ඈ...

හුහ් බල්ලා කියලත් කිව්වා

මෝඩ සිතුවා.....

ඒත් අනේ..ඇයි මේ ඇස් අරින්න බෑනෙ

___________මතක____________

'සිතූ'

'ම්ම්...ආශු"

"මට ඉන්නෙ ඔයා විතරයි"

"දන්නවා"

"දාලා යනවද"

"නෑ..උඹව දාලා යන්නැ..."

"පොරොන්දු වෙනවද"

"බෑ..."

"ඇයි"

"පොරොන්දු තියෙන්නෙ කැඩෙන්නලු"

"ඉතිං ඔයා හිතන්නෙ පොරොන්දුව කඩන්නද?"

"නෑ...ඒත්"

"පොරොන්දු කැඩුනට සිතූ...මම ඉන්නවා...ඔයා ගියත්...ඔයා එනකන්...දාලා ගිය තැනම...ආයිම ඔයා එනකන්..ඔයාගෙ ආශු බලං ඉන්නවා"

___________________________

Let me down,down
Let me down,down
Let me diwn,down
Down,let me diwn,down
Let me diwn
If you wanna go then I'll be so lonly
If you're leaving baby let me down slowly

[Abandoned_Hands]Where stories live. Discover now