Știam.. {41🤍}

10 2 0
                  


Nu știu ce e între noi
E pace ori război,
Destinul va decide până la timpul de apoi
Încă știu cum rugam să se schimbe ceva
Știam că voi înebuni fără tine.
Nu știu ce mi-ai făcut atunci
Dar știam ce va urma.

Orizontul poezieiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum