P o e z i e

7 0 0
                  

Sunt o speranță vie,
Ce se numește empatie
Care astupa inimile rănite,
Cu versuri din poezie.

Orizontul poezieiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum