Poem🤍

6 1 0
                  

Dac'
Ar fii lumea să ni se împotrivească,
Ai muri cu mine
La suprafață?

Orizontul poezieiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum