[44🤍]

14 3 0
                  


Știi că te-am sunat
Mi-ai dat pe ocupat
Nu ți-ar păsa
Acum pier prin orașul plin de vieți .

Orizontul poezieiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum