44.BÖLÜM

38 13 0
                  

Rasûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) saadetle buyuruyorlar:"Insan sevabından duyduğu sevinç kadar iman sahibi ,günahından duyduğu üzüntü kadar da imana maliktir. "

Gönülden Esintiler Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin