🤎🤍

30 11 2
                  


Kalbini sana saygı duyan biri için sakla.

Kalbini sana saygı duyan biri için sakla

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.


ıhfaz kalbeke limen yahterimuke

Gönülden Esintiler Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin