📖

30 11 5
                  

Mü'min ve kâfirin şeytanları karşılaştılar. Bir de ne görsünler; kâfirin şeytanı yağlı, şişman ve kuvvetli idi. Mü'minin şeytanı ise pek zayıf, saçı keçeleşmiş, tozlan- mış ve çıplak idi. Kâfirin şeytanı, mü'minin şeytanına:

"Sana ne olmuş, bu kadar zayıflamışsın?" dedi. O, şu cevabı verdi:

Ben öyle bir adamın yanında bulunuyorum ki, yemek yediğinde Allah'ın ismini anar. Böylece ben aç kalırım. Su içtiğinde yine Allah'ın ismini anar. Ben susuz kalırım . Elbise giydiğinde Allah'ın ismini anar. Ben yine çıplak kalırım. Saçına yağ sürdüğünde Allah'ın ismini anar. Böylece benim saçım keçelenir."
Sonra kafirin şeytanı şöyle dedi: "Fakat ben öyle bir adamla bera- ber yaşıyorum ki, bunlardan hiçbirini yapmaz. Ben, yemesinde, içmesinde ve elbiselerinde onlara ortak oluyorum."

Şeytandan korunma vesilelerinden birisi de, halis, helal mal olsa bile doyasıya ve tıka basa yemekten sakınmaktır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

"Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz." (Arif, 31)
: Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuş

"Doğrusu şeytan, insanoğlunun damarında kan gibi dolaşır. Öyle ise siz aç kalmak suretiyle onu damarları nıza sıkıştırınız."

Şeytan dan korunma çarelerinden birisi de kur'an'ı okumak, Allah'ı (celle celâluhu) zikretmek ve tövbe etmektir. Çünkü Hz.peygamber (s.a.v)Bu hususta şöyle buyurmuştur ;

"Şeytan, hortumunu Ademoğlunun kalbinin üstüne koyar. Eğer o, Allah'ı anarsa hortumu geri çeker. Şayet insanoğlu Allah'ı unutursa onun kalbine girer!

Bu çarelerden birisi de işlerinde acele etmemek ve sabretmektir. Hz. Peygamberi şöyle bu yurmuştur

"Acele, geytandandır Sabretmek Allah'tandır

Şeytanım şerrinden ve entiskalarından sakınmak için, islam dinimin tavsiye ettiği çareleri ve işleri yapmak gerekir. Bir ayette Allah teala şöyle buyuruyor ;

Allah tan korkanlara şeytandan bir vesvese dokununca Allah 'ı hatırlarlar ve gerçeği görürler ( A'raf ,201)

Gönülden Esintiler Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin