Yûsuf'un duası

22 7 12
                  

Rabbim ,dedi , Yûsuf , sen bana , kendi istediğimin dışında şu iklimde ve şu odada bulunduğum şu anda ,
Züleyha'yı "istememeyi" isteyebilmeyi nasip et.
Katından bir esirgeme ver . Değil mi ki isteğe yaklaşınca , istememeyi istemek artık imkansızlaşır .
Bu yüzden değil mi Rabbim , senden gelen yasaklar " yapma " ile değil "yaklaşma" emri ile başlar .
Yaklaşırsam eğer şu içimdeki doğal olan akışla Züleyha'nın ırmağına , yaklaştıktan sonra "yapmam" diyemem. Üstelik yaklaşırsam eğer yapmamayı da artık dua edemem . Daha kolay olan "yapma" değil "yaklaşma" . Öyleyse aslolan : "Yaklaşma". Öyleyse Rabbim , insan yaratılmışlığımın sorumluluğuyla en fazla baş başa kaldığım şu anda, şu odada , sen bana "istememeyi" isteyebilmeyi nasip et .

Gönülden Esintiler Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin