Chapter 6 - Logic

1.5M 42.9K 13.5K
                  


"Tara, dali! Dito!"

Hatak-hatak kaming dalawa ni Akane dahil late na kami. Ni wala nga akong idea kung ano ang first class namin. Hindi ko na sila natanong kagabi dahil nakatulog agad kami. Na-guilty tuloy ako dahil nadala ko rito ang sumpa ng pagiging late ko at mukhang nahawaan ko pa silang dalawa.

"Saan ba ang class natin at ano?" I asked while we were running. Si Riye, mukhang hinihika na dahil namumutla na siya.

"Kioku building. Basic Knowledge and Logic," halos pabulong na sagot ni Riye.

Pagdating namin doon ay agad kaming pumasok at kinabahan pa ako dahil baka marami nang estudyante. Saka ko naalala na by family pala ang classes kaya anim lang kami sa klase. Nandoon na ang tatlong lalaki saka si Ma'am Castro . . .

Wait . . . huh? Bakit nandito si Ma'am Castro?!

"Hi, girls! You are 11 minutes and 16 seconds late. Please take your seats."

Umupo naman agad kami at dahil modelled sa Japan ang school na 'to ay may kasamang table ang seats namin. Doon ako pumwesto sa left side, katabi ng bintana, at sa kanan ko naman umupo si Riye. I was still surprised to see Ma'am Castro in front of me. It felt like I still had a connection to my life outside this campus.

"I assume all of you know Akemi by now, right? She's your new member and I'm really glad that she's in Atama," she cheerfully said.

Lalong nagmukhang bata ang itsura ni Ma'am Castro dahil sa suot niya. Noong nasa St. Joseph kasi siya ay lagi siyang naka-teacher's uniform pero ngayon ay parang pang-teenager ang porma niya. She was wearing a sleeveless shirt and ripped jeans. I checked her eyes to confirm what I saw before even though I already expected it and whoa . . . her eyes were really green. Hindi nga hallucination 'yon!

"Oh, Akemi, don't call me Ma'am Castro anymore. My name's Reina," sabi niya saka siya tumingin sa aming lahat. "And I'm your new professor in Basic Knowledge and Logic. Sir Eiichi decided to retire this year."

"Boring kasi magturo si Sir, eh. Buti naman," bulong ni Ken at nakatanggap siya ng batok galing kay Akane dahil nasa likuran niya siya.

"Aray! Ano na namang problema mo?" sabay lingon ni Ken.

"Anong boring? Paanong 'di ka mabo-bore, eh simula pa lang ng klase, tulog ka na agad!"

"Ha! Kasi nga boring!"

Napangiti naman ako dahil sa kanilang dalawa. Ang cute nilang tignan at mukhang close talaga sila sa isa't isa.

"Okay, that's enough. Let's start the class. Don't worry, I'll make this subject as exciting as it could be. Okay?" sabi niya habang nakatingin nang nakakaloko kay Ken.

She paced in front of us and I pulled out my notebook. Na-excite tuloy ako bigla na gamitin 'to.

"So before we start, i-e-explain ko muna kay Akemi ang mundong pinasok niya," Ma'am Reina said and for a second, I felt scared. "Tantei is the Japanese word for detective."

Sinulat ko naman agad 'yon sa notebook. Kaya pala Tantei High ang tawag sa school na 'to.

"Here, you will develop your abilities and skills to be a good detective. Tantei High is actually a secret organization created to help the police force in solving crimes from all over the world. With the help of our sixth senses, we can easily determine the details, clues and even the motives of people compared to humdrums. In addition, this is the virtue of Shinji, the core of his principles. He wanted Senshins to use their sixth sense for helping . . . for saving the world."

I was astounded by what she just said and I could feel the excitement in my blood. We're training to be detectives. Cool! Mas gusto ko 'to kaysa sa pag-aaral sa ordinary schools. Bigla ko tuloy na-imagine ang sarili ko na naka-detective attire.

Tantei High (Erityian Tribes, #1) | Published under Pop FictionTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon