රෝස අහසක් යට නිවෙන්න;
ආදරණීය හාදුවෙන් රොන් ගන්න;
පවුර බැදන් ඉන්න හිතුනා මටත්;
උබ එක්ක තනිවෙන්න!!Contact me on whatsapp
0783676443
  • පස්වන සෘතුවේ ඉදන්
  • JoinedSeptember 3, 2022


Last Message
O_viky333 O_viky333 May 18, 2024 06:06AM
https://www.wattpad.com/1446776623?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_published&wp_page=create_on_publish&wp_uname=O_viky333හත්වෙනි විලාපය දුන්න ඔයාට ගොඩක් ස්තූතියි මගේ ළමයෝ ❤️හත්...
View all Conversations

Stories by -月-
සාක්කි...! by O_viky333
සාක්කි...!
ආදරය රැදුණ තැන්වල විරහා ගීයක විලාපය; සාක්කි!! විරහව පරයා ගැයුණු අදෝනා පොදියට ඔයාගේ අදෝනාවත් ගලපමු!! එන්න මා එ...
ranking #19 in experience See all rankings
කාළ ස්වේත |TK Nonfiction | Slow update  by O_viky333
කාළ ස්වේත |TK Nonfiction | Slow up...
ඒ බෝල ඇස්~ වගකීම් පිරුණු මුරණ්ඩු ඇස්~ ඒ පණ්ඩිත නමුත් අඩන අහිංසකයාව මට ආපහු වතාවක් මතක් කලා~ ආයුක් ඉදුණිල් දීම...
ranking #59 in white See all rankings
bed poems 21+ christmas special short story | Ongoing  by O_viky333
bed poems 21+ christmas special sh...
"ලශ්ශන ඩොක්ට උයා ඇත්තමට කුකීව දල්ලවද??" "ඔව්නේ...මම ඔයාගේ කුකීව දන්නවා!!" ____________ ...
2 Reading Lists