17

10.2K 1.3K 538
                  

taehyung
mavi

jeongguk
defol git

-

-

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.

-

taehyung
??
yine mi bir şey yaptım

jeongguk
sen cidden
AGGHHH
ölmek istiyorsun

taehyung
yemin ederim
naptığımı bilmiyorum

jeongguk
taehyung???
konuşmadık

taehyung
neyi
haa...
bence konuştuk ya

jeongguk
😆
bana konuşacağız diyip
partiye handong'la geldin

taehyung
yavrum kapıda karşılaştık dedim ya

-

-

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.

-

jeongguk
sana neden inanayım

taehyung
neden inanmayasın

jeongguk
?
ne yaptığın belli olmadığı için

taehyung
:D
ne yaptığımı anlatayım istersen
görüldü

jeongguk
koluna niye giriyor🤨

taehyung
handong'un ne kadar yapışık olduğunu
sen de biliyorsun

jeongguk
ona izin veren sensin

taehyung
iznimi istediği yok

jeongguk
...
her neyse
gerçekten konuşmamız gerek
oyuna
devam edecek miyiz

taehyung
yazıyor...

blue flame | tkHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin