Wattpad Original
Mayroong 2 pang mga libreng parte

Kabanata 7

35.8K 1K 435
                  
Do

Tahimik lang si Dino na iniinom ang isang bote ng beer habang nakatingin sa kawalan. Ako naman ay abala lang sa pagkain ng cheese rings at pinapakinggan ang pinaguusapan nina Cassie.

"Kasi, may new friend ako, like hindi naman sa hinuhusgahan ko siya pero kasi medyo ang uncomfortable ng actions niya..." sabi ni Cassie.

"Ano bang ginagawa niya?" sabi ni Natasia.

"Bigla na lang siyang manghahamapas at manunulak. No'ng umiinom ako ay ginalaw niya 'yung tubigan ko, which is I find uncomfortable since hindi pa naman kami gano'n ka-close..." ngumuso si Cassie at sumimsim sa kaniyang cuervo.

"Dino..." napatingin agad sa akin si Dino nang tawagin ko siya. Akala ko kasi nakatulala siya.

Tinaasan niya ako ng kilay. "Bakit ang tahimik mo?" sabi ko.

He licked his lips. "Wala lang, I am not in the mood to talk... why? We can talk kung gusto mo ng kausap... are you bored ba?" umaliwalas ang kaniyang mukha and his voice was soft.

"Oo, medyo, kaso ano naman pag-uusapan natin?" sabi ko kaya humalakhak siya.

Nakita ko sa gilid ng mga mata ko na napatingin sila sa amin pero binaliwala ko.

"I know. Kaya nga hindi rin ako nagsasalita..." sabi niya habang nakangiti pa rin.

"Ang sweet naman. May sariling mundo!" ani Raflesia kaya nilingon ko siya at kinunotan ng noo.

"Hi Dino... player ka ng UST?" sabi bigla ni Natasia at tuluyang nawala ang ngiti ni Dino.

He nodded at uminom ng beer. Ayaw niya talaga ro'n sa babae...

"May girlfriend ka na?" malambing na tanong ni Natasia.

"Yeah..." tipid niyang sagot habang nakatingin kay Natasia.

"Oh, is she your girlfriend?" turo niya sa akin habang nakangisi.

"She will be."

Natasia chuckled kaya nakitawa na rin sina Raflesia para hindi awkward.

"Pabayaan mo 'yan si Dino. May period kasi 'yan ngayon kaya masungit... mas masungit siya kaysa kay Lucas pero may times na sobrang sungit din ni Lucas, kambal talaga eh..." sabi ni Raflesia at umiling pa.

Natawa kami ni Cassie dahil totoong napakasungit nitong dalawang 'to pero never akong sinungitan ni Dino. Palaging maaliwalas ang mukha niya kapag naguusap kami, parang he never gets irritated with me.

"He's hot... hindi pa naman pala girlfriend e, so may chance pa." Napatingin ako kay Natasia nang sabihin niya 'yon at nakatingin siya kay Dino.

Tumaas ang kilay ni Dino. "No, I am not interested."

"We will see about that, why don't you sit here sa tabi ko?" nakangisi si Natasia nang sabihin niya 'yon.

Dino scoffed. "I am not intereste. Just talk to them..." matigas na pagkakasabi ni Dino kaya nagkibit balikat si Natasia.

"Ang sungit ng kambal mo pero I can say na wala siyang taste sa babae..." ani Natasia kay Lucas.

"Anong sinasabi mo?" nahimigan ko sa boses ni Dino na kapag inulit ni Natasia 'yung sinabi niya ay mas lalo siyang magagalit.

Natasia chuckled. "There we go, gusto ko 'yung mga ganiyan... masungit sa una. Boys are the same, isa lang ang gusto nila kaya just like you... isa lang din ang gusto mo," aniya at ngumisi.

"Yeah it might be, but exclude me. Girls are girls but they are different, you and Cari are too different... and that's why I like her because she's not like you..."

Taming the Heat (La Grandeza Series #2)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon