Note's, you must read!

2.4K 133 1
                  

A/n: sa bawat sampong chapter ay yung pangsampo ay masasayang alaala nila or di kayay sad story na may kanta. Get it?

Salamat po sa pagbabasa!
Sa mga susunod na Chapter na ang labanan, may mga bagong characters ang darating,at isang palabang iksina ang pagdating nila,

Kayo ng bahalang kumilatis kung sila bay kakampi or kalaban, may malalaman ba sila na isang sekrito o wala?

Basta abangan nyo nalang sa chapter 11,ok!

Please don't forget to hit the star button and comment your reaction. Love lots!

See you on the next update! Ba bye!!!

PLAGIARISM IS A CRIME, DON'T YOU DARE,OR ELSE YOU'LL DIE. EHEM!

(Napakabrutal ni author no,kala mo naman may kukupya sa story nya,ehh ang pangit nga nito ehh)

Bayaan nyo na yan. Hehehehe! Hanggang sa muli,babye!

The badass GirlWhere stories live. Discover now