CHARACTERS

2K 110 7
                  

List of the main Character.

Alyxa Zeel Stanford/Kyzeel Nimoshien

Kurt Zino Chenster

Kimberly Willow

Brent Galveston

KC Santiago

Miko Feell

Khatrine Chenster

Toby Alvarez/Timothy Feel Nimoshien

Maxine Riyo

Terrence Montero

Keralyn Wenter

Kenzo Shin

Mika Feell

Liam Rodriguez

Lhea Shane Manoban

Xander Hakiro

Jeilan Garcia

Alex Delton

Niana Smith

Marko Vinches

******

A/n: hi readers! Gusto ko lang sana kayong tanongin!

Anong gagawin ko kau Zino? Gusto nyo bang pahirapan sya or hindi?

Anong gusto nyo, magandang ending o hindi tapos may book 2?

Ano sa tingin nyo?

Comment down below 👇👇👇

The badass GirlWhere stories live. Discover now