Chapter 30

38.2K 1.4K 187
                  

Edited , enjoy reading!!

a/n: I dedicate this chapter sa isa kong reader na talagang prinivate message ako. she said that its her first time to add and talk to a writer which is me. i'm honored missy so this is for you 😘 lovelots babi jessica

[THIRD]

*bang*

*bang*

*bang*

"damn"

inis na mura ni jin ng di sinasadyang nagmintis ang huli niyang tira. him and his older brother luis we're having a death match. agad bumulusok ang sasakyan ng kalaban ng tamaan ni luis ang gulong nito. agad itong sumabog sa likod ng kanilang sasakyan kaya mas lalo pang nainis ang binata.

"fuck kuya that's unfair"

nagmamaktol na saad ni jin at muling naglagay ng magazine. tumawa lang ng bahagya si luis at nagpaputok ulit. this time haig went straight on firing bullets in one of the cars sa kanilang unahan. it was a deadly headshot. walang buhay na nakasabit sa bintana ang isang lalaki habang umaagos ang dugo nito sa bintana ng sasakyan. luis whistle in satisfaction ng dahil sa inis walang habas na pinaputukan ni phyzerius ang driver ng kotse. he shot 10 bullets at hindi tumigil hanggang sa mabaon lahat ng bala niya sa katawan ng lalaki. sumuray ang sasakyan and levi immediately change gear para di sila sumalpok sa dito

"you devil, you waste your bullets on that one"

manghang saad ni haig na ikinainis ni jin

"i'm damned fraustrated kuya"

nangagalaiting pahayag ng binata. humalakhak lang si haig at kinaway kaway pa ang baril sa labas ng bintana.

"cmon take it easy. you alaready look like a hideous murderer. hmmm? are you enjoying yourself right now bro?"

pang iinis ni haig na sinamahan ng isang malutong na halakhak. napasimangot naman si jin at tumingin ulit sa labas

"i want blood kuya, i want more. i want to dig this bullets on thier body is that normal?"

saglit na natigilan si haig dahil sa narinig mula sa kapatid. right in instance levi swiftly change the car's pace. bumagal ang takbo ng sasakyan. levi didnt mind the bullets piercing in their car's windows. bulletproof kasi ito.

"haig stop him already."

seryosong pahayag ni levi. napabuntong hininga si haig at mabilis na humarap kay jin. phyzerius eyes we're already dark and lifeless meaning handa na talaga itong ubusin ang mga taong humahabol sa kanila

"i'm sorry bro but you need to sleep for now."

he immediately pull out the syringe at tinusok ito sa leeg ng kapatid. agad nahimatay si phyzer dahil dito at nabitawan ang baril na hawak. isang pampatulog ang tinurok niya sa nakakabatang kapatid. bumalik sa pagkakaupo si haig at mabilis ulit na pinaandar ni levi ang sasakyan

"we triggered him"

seryosong saad ni levi. haig's face soften at bumuga ng hangin

"we need to control his bloodlust kuya or else di yan titigil sa pagkitil ng buhay or worse baka mawala siya sa sarili."

seeing his brother state. haig cant help but to remember the days when he was trained in collosias. halos hindi niya din mapigil ang sarili noon sa pagpatay. he even sake his life in danger buti nalang at napigil siya ng kanyang kuya levi.

"kuya do you regret on having a father like him?"

mabilis napansin ni haig ang paghigpit ng kamay ng kuya niya sa manubela

My 15 Brothers And Me [Under Major Editing]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon