Chapter 55

30.4K 1.1K 324
                  

𝐀/𝐍:𝐀 𝐠𝐞𝐧𝐭𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐦𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫. 𝐀𝐬 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐢 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐢𝐧 𝐦𝐲 𝐒𝐲𝐩𝐧𝐨𝐬𝐢𝐬. 𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧𝐬 𝐁𝐑𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑𝐋𝐘 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐎𝐍𝐋𝐘. 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐢 𝐤𝐨 𝐩𝐨 𝐭𝐚𝐥𝐚𝐠𝐚 𝐢𝐧𝐢𝐢𝐬𝐢𝐩 𝐧𝐚 𝐢 𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐬𝐢 𝐀𝐧𝐝𝐢 𝐬𝐚 𝐦𝐠𝐚 𝐤𝐚𝐩𝐚𝐭𝐢𝐝 𝐧𝐢𝐲𝐚 𝐬𝐢𝐧𝐜𝐞 𝐢𝐭𝐬 𝐮𝐧𝐜𝐨𝐦𝐟𝐨𝐫𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐞 𝐧𝐚 𝐢𝐭𝐚𝐤𝐛𝐨 𝐚𝐧𝐠 𝐟𝐥𝐨𝐰 𝐧𝐠 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐧𝐚 𝐩𝐚𝐠 𝐚𝐚𝐠𝐚𝐰𝐚𝐧 𝐬𝐢𝐲𝐚 𝐧𝐠 𝐤𝐚𝐩𝐚𝐭𝐢𝐝 𝐧𝐢𝐲𝐚. 𝐎𝐤 𝐬𝐚𝐧𝐚 𝐢𝐟 𝐚𝐦𝐩𝐨𝐧 𝐬𝐢 𝐀𝐧𝐝𝐢 𝐛𝐮𝐭 𝐬𝐡𝐞'𝐬 𝐧𝐨𝐭, 𝐬𝐨 𝐰𝐚𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐧𝐠 𝐢𝐧𝐜𝐞𝐬𝐭 𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐠𝐲𝐚𝐲𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐤𝐨. 𝐘𝐮𝐧 𝐥𝐚𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠!!


[LUCIANA]

"Anong sabi niyong nawawala? Wala kayong na trace? Mga bobo"

Isang nakakabinging sigaw ang nag echo sa living room. Tita Sandra is raging mad dahil nawala ang source at spy nila sa Svedien's mansion. Ngayon hindi nila alam kung saan nagpunta ang magkakapatid na ikininagalit niya ng husto

"Mom would you please calm down? nakakairita na ang ingay eh"

All of the sudden Tita Sandra slaps Athanasia really hard. Napatanga ako sa nasaksihan habang sapong sapo ni Asia ang mukha sa pagkabigla

"Dont you ever raise you're voice on me Athanasia. Manahimik ka kung ayaw mong makatikim ulit"

Tinapon ni tita Sandra ang kopita sa sahig at nawasak yun. Agad siyang lumabas ng kwarto at iniwan ang tulalang si Asia. Agad ko siyang dinaluhan habang naiiyak na sinasapo ang kanyang namumulang mukha

"Lu, bat ba pakiramdam ko hindi ako mahal ni mama"

Napakagat labi ako at huminga ng malalim. If only i could tell you the thruth Asia ginawa ko na. I cant risk my brother's life at ayoko din masira ang friendship natin, so i decided na manahimik nalang.

"Mahal ka nun. Medyo stress lang siya dahil alam mo na."

Tumayo ako at kumuha ng ice pack sa mini ref dito sa kwarto. Agad kong nilagay iyon sa namumula niyang mukha

"I must find out why she hates me that much. And also gusto ko ng maangkin ang pwesto ng Impostorang andilyne nayun"


Her face stiffined and my breath hitch. Asia... I'm sorry Bestfriend
[ANDILYNE DAVE]

Inalalayan ako palabas ni Kuya Haru at bumungad sakin ang napakagandang pasilyo sa Condo. It was a luxurious gold and marble floor. Chandeliers were so elegant. Medyo malayo ang spot ng kwarto ni Kuya kaya medyo malayo layo ang nilakad namin ni kuya Haru papuntang Lounge. Nang makarating kami, staffs were already assisting us papunta sa dine kung saan kumakain ng Breakfast sina kuya

When we enter in the fine dining Restau sa tower, namangha ako sa ganda ng paligid. Fresh flowers everywhere. Napakaganda ng design sa loob and furniture are really well decorated. Sinundan namin ang isang waiter and my eyes landed on my brother's table. Masaya silang kumakain habang sinusubuan si Ford

"Haig"

Tawag pansin ni Kuya Haru sa kay kuya Haig. My brother's shifted their gazes towards us at nagsimulang magbabaan sa upuan patakbo sa direksyon namin

My 15 Brothers And Me [Under Major Editing]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon