Chapter 9

161K 4.8K 901
                  


#9 pagnanasa at pagtataka

Nalilito na 'ko, fak. Ano ba talaga gusto ko? Babae o lalake?
-
Yasi

WARNING
spg
Tip: it's better if you read this later tonight, when the sun's down, naughty you

Yasi

Inalalayan ako ni Reeve hanggang sa makatayo na ako mismo sa lupa. I breathed a sigh of relief. Inabot ko ang laylayan ng dress ko at piniga iyon.

"Tangina! Sino ba kasi tumulak sa'yo! Kukutusan ko!" Napatingin ako kay Andrew na ginulo ang buhok. Galit pa ang mokong. Nakaahon na rin sila gaya namin ni Reeve.

"What happened! My goodness! The four of you are a mess!" Hysterical na sabi ni Tita Monic nang makalapit siya sa gawi namin kasama si Tito Brandon.

"Who did this? Did someone push you?" Lapit rin nila Ate Phoebe at Kuya Ken. "Oh! Yung masterpiece ko sinira na ng pool!" Singhap ni Ate at hinawakan ang pisngi ko.

"Okay lang po ako," nahihiyang sabi ko. Fak kasi! Kaarawan ni Ate Phoebe pero may ganitong ganapan! Involved pa ako!

Pinandilatan ko si Andrew nang mahalatang inis siyang lumilinga. Kung hindi ako nagkakamali, hinahanap ata 'yung nakabangga sa akin kanina.

"Ayos nga lang," bulong ko sa kanya at sinagot niya ako ng isang simangot,

"Ikaw Carla? Are you okay? Did you drink some of the pool water?" Nag-aalalang baling ni Tita Monic kay Carla. Hindi ko pinansin ang pagsisising rumehistro sa mga mata niya na agad ring nabula. "H-hindi naman po, mabilis lumusaw sa tubig si Andrew para tulungan ako. Sorry po dito sa abala," panghihingi niya ng umanhin,

"Oh it's fine," tipid na sabi ni Ate Phoebe na kakaiba ang tinig saka ako nginitihan ng matamis.

" 'nak, ano bang pinanggagagawa mo at ika'y nahulog?" Ngumuso ako kay Tatay na kadarating lang. Bakas ang pag-aalala sa mukha niya at sa tono ng pananalita niya.

" 'Tay, hindi naman po ako nalunod kaya okay lang ho," pati si Tatay nag-aalala na rin.

Bumuntong hininga siya.

"Pumasok na kayo sa loob at magpalit. Kami na ang bahala sa mga bisita," ma-awtoridad na sabi ni Tito Brandon.

Gaya nga ng sinabi niya, pumasok na kami sa loob ng bahay. Naiwan sila Ate kasi sila ang mag-aasikaso sa mga bisita. It's her party anyway.

Nilingon ko si Reeve na nasa tabi habang naglalakad kami. He was staring at me. D-dapat magpasalamat ako diba? Kasi tinulungan niya 'ko..

Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. I saw how his eyes travelled to watch that movement. Something flickered in his eyes. Lalapitan ko sana siya pero huminto ako nang dumikit sa kanya si Carla at ikinawit ang mga kamay sa kanang braso niya. "Hon, basang-basa na tayo," naglalambing na sabi niya sa boypren na rumiin ang pagtitig sa akin,

I looked away and felt Andrew bump his shoulder to mine. "Tabachuy, oks ka lang?"

Sinipa ko siya sa binti nang i-akbay niya sa mga balikat ko ang kamay niya. "Mabigat, pare!" Reklamo ko pero kumindat lang siya.

"Mas mabigat etits ko," bulong niya sa tenga ko kaya wala sa oras ko siyang nasapak.

"Tarantado ka ah!" Singhal ko sa kanya. Pero inis ko siyang kinurot nang maramdaman ang pagtingin nila Carla at Reeve sa gawi namin.

His Personal Mistress✔️[18+]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon