BOOK 2

186K 2.6K 300
                  

The continuation of this story would be in the sequel, on the book 2. Open my account @twightzielike and find the book entitled "His Personal Mistress 2 [18+]".

It will be updated soon para sa mga nag-aabang sa kuwento nila Reeve at Yasi. 'Yung nag-aabang sa nangyari dun sa UMPISA, nasa book 2 'yon, muli nilang pagkikita. Thank you.

If you can't find it, you really need to open my account and find it in my works or sa reading list ko na Bachelor Series. Nand'on 'yun. Sayonara for now, I'll see you there.

:)

Naabot mo na ang dulo ng mga na-publish na parte.

⏰ Huling update: Feb 25, 2021 ⏰

Idagdag ang kuwentong ito sa iyong Library para ma-notify tungkol sa mga bagong parte!

His Personal Mistress✔️[18+]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon