Chapter 5

3.2K 95 2
                  

“'LANGYA! Sira na ang napakaguwapo kong mukha!” palahaw ni Josiah habang nanalamin sa screen ng hawak niyang cellphone. His thick eyebrows meet as he carefully examines his reflection there.

I stopped typing on my laptop when the person next to him suddenly burst into laughter.

“Matagal ng sira ang mukha mo!” pang-aasar ni Emmett sa kanya.

Josiah glared at him before hitting in the face with a thick binder. “'Ayan! Sira na rin ang mukha mo!” aniya sabay turo sa mukha ni Emmett na halos sumabog na sa galit.

Mabilis siyang tumayo at kumaripas ng takbo paikot sa loob ng classroom.

“HUMANDA KA SA AKIN, SIAH!” Emmett shouted loudly habang patuloy niya itong hinahabol.

Nang maabutan, malakas niya itong binatukan.

“'Langya ka, Met! Ang sakit n’on, ah!” Josiah complained. He frowned while rubbing his nape.

I suddenly remembered Sofia from him. Ganʼon din ang reaction niya nʼong binatukan ko siya kahapon.

Ang buong akala ko, lahat sila’y napakaseryosong tao. Pero itong si Emmett ay maingay at malakas tumawa. And I think Josiah is a playboy with a sense of humor.

They immediately fell silent when Archard looked at them. Isang tingin na kahit walang pagbabanta ay agad silang napapatiklop, na kahit pokerface ay nakakapangilabot.

The two returned to their respective seats, magkatabi silang umupo sa first row.

Nakilala ko silang lahat through attendance and that’s when I also found out that Braxton, Brayden and Bentley are triplets.

I can’t believe theyʼre triplets because their faces are so different. It’s surprising because most twins have the same face but these three are opposites, so you can easily recognize who they are. Bukod kasi magkaiba ang kanilang mukha, iba’t-iba rin ang personality nilang tatlo.

Braxton Gibbs has a muscular body which matches the embroidered tattoo on his neck. He’s also the tallest and most handsome of the three of them. He has a dangerous aura. His dark eyes are deep na para bang hihigupin ka kung ito’y titigan mo. Pansin kong mainitin ang kaniyang ulo especially when it comes to me. Maihahantulad ko tuloy siya sa mabangis na tigre na laging handang umatake.

This Brayden Gibbs looks like a genius because he’s wearing eyeglasses, marahil malabo na ang kanyang mga mata. Muntik ko na siyang mapagkamalang pipi dahil dinaig pa yata niya si Henry. Lagi kasi itong tahimik na para bang naputulan ng dila kaya hindi makapagsalita. I haven’t heard his voice yet, because when he introduced himself yesterday hindi ko narinig kagaya ng iba. But I saw earlier, they had a short conversation with his naughty brother but I didn’t hear that because they were sitting at the back. Halos hindi niya binubuka ang bibig at tila walang lumalabas na tinig. Baka mahinhin lang talaga siya magsalita.

Habang si Bentley Gibbs naman ay ubod ng kulit. Magkasing-tangkad lang sila ni Brayden. Maputi ito at mas batang tingnan kaysa sa dalawa. Maybe because he is the youngest? I mean, baka siya ang huling lumabas sa sinapupunan ng kanilang ina. Pansin kong kinukulit niya kanina ang dalawa kahit hindi siya pinapansin ng mga ito lalo na si Braxton na laging naiirita.

“Are you done?” I asked them.

After I discussed the lecture on ESP-10, pinakopya ko sa kanila ang nakapaskil na apat na manila paper sa blackboard.

Only a few of them are currently writing in their notes because the others have their own things to do.

“I’m done,” Henry replied as he closed his notebook.

Sheʼs Temporary Teacher Of Section Gang Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon