Chapter 8

2.5K 80 0
                  

Kasalukuyan akong naglalakad patungo sa Section Gang. I havenʼt seen my fellow student teachers yet because I came here late. I made a lot of lesson plans last night thatʼs why I woke up at 7:49 am.

When I was in elementary school, palagi akong late pumapasok sa school kaya nadala ko iyon hanggang kolehiyo. 

Ang siste, hindi ako tatawaging ‘The Late Ms. Griffinʼ ng mga kaklase ko nang walang valid na dahilan.

The teachers doesnʼt scold me maybe because of my personality, thereʼs no problem when it comes to my academics because I always get the highest grades. 

I think I need to train myself to go to school early while Iʼm not yet a professional teacher. Dahil kung magtuloy-tuloy ito, tiyak matatanggal ako sa trabaho!

When I went up the stairs, as usual I could still smell the rotting garbage here.

How could they be comfortable here if this whole building is full of dirt? ‘Buti hindi sila nagkakasakit.

Kung gagawin nilang trashcan ang mga stairs dito, they should hire a cleaner here or they will clean it themselves because thatʼs their responsibility as a student. Oh crap—I forgot theyʼre gangster. 

Dali-dali akong pumasok sa nakabukas na pinto, alam kong walang may lakas-loob na pumasok dito kaya siguro hinayaan na lang nila itong nakabukas.

Inilapag ko ang laptop at libro sa ibabaw ng table. I tightly held the two straps of my backpack as I looked around.

Nangunot ang aking noo nang mapansin kong walang tao sa loob.

Where are they?

Nakapagtataka dahil maaga pa lang ay nandito na sila, mas nauuna pa nga silang pumasok kaysa sa akin. Kaya naman nakakapanibago na hindi ko sila nadatnan ngayon. Naiinis ako dahil kung sinabi nila sa akin kahapon na mag-a-absent silang lahat, edi sana hindi na ako pumunta rito! Theyʼre just wasting my time!

Napabuntong-hininga na lang ako. Handa pa naman ako ngayon magturo since I have prepared a lot of lessons today.

Shall I wait for their arrival? Paano kung hindi sila papasok? I donʼt want to wait for nothing! Hindi dapat ako tumunganga dito magdamag nang walang ginagawa. Kailangan kong kumilos!

Nagmadali akong lumabas sa silid-aralan, Iʼm going to the Principal Office to ask why my students are still not coming. Iʼm not sure he can answer my question. Wala naman kasi akong puwedeng lapitan kundi ang punong-guro ng paaralan.

Nang makalabas ako mula sa masukal na kakahuyan, nakita ko si Madeline na diretso ang lakad sa daan.

Lumingon siya sa akin nang mapansin ako. “O, saan ka pupunta?”  She pushed her round eyeglasses by using her free hand, while hugging the thick books and other visual aids to her chest. She looks cute with her usual pigtail hairstyle, ang buhok niya ay hanggang balikat lang kaya mas bata siyang tingnan. 

“Sa principal office,” tugon ko habang nakapamulsa.

“Anong gagawin mo r’on?” takang tanong niya sa akin.

Nagkibit-balikat ako. “I have something important to ask. How about you, where are you going?” I asked her back. 

“Pupunta ako sa next class ko. O, siya! Alis na’ko. Bye! ” paalam niya sa akin nang mapasulyap siya sa suot na relo.

Sheʼs Temporary Teacher Of Section Gang Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon