KABANATA 6

25K 940 43
                  

Anael Kreiss Perez

"Anong oras matatapos ang bonfire party niyo?" Tanong ng kuya ni Anael habang nasa byahe sila papunta sa unibersidad.

Ihahatid kasi siya nito lalo na't gabi na. Hindi nga inaasahan ni Anael na sasamahan siya nito, hinanda pa naman niya ng convincing power niya para ihatid siya nito kaso nagkusa na ang nakakatanda niyang kapatid. Laking pasasalamat naman ni Anael dahil hinatid siya nito, hanggang ngayon kasi ay nababahala pa rin siya sa mga nangyayari at sa nakitang lobo.

"Walang sinabi sa amin kuya pero baka alas nueva pa lang ay umuwi na ako." Sagot ni Anael sa tanong ng kapatid.

Tumango tango naman ito sa sagot niya. "Kapag uuwi ka na i-message mo ako para masundo kita."

Mas lalong nagulat si Anael sa narinig.

"Seryoso ka kuya? Kakauwi mo lang galing trabaho dapat ay magpahinga ka na."

Napangiwi si Anael nang guluhin ng kapatid ang buhok niya. Hindi naman siya nainis sa ginawa nito dahil nakasanayan na itong gawin ng kuya niya.

"Day off ko bukas kaya ngayong gabi ay maglalaro lang ako." Nakangiting sagot nito.

Wala namang ibang nagawa si Anael kundi ang tanguan ito. Tinapik niya ito sa balikat bago magpaalam na papasok na sa loob ng gate ng unibersidad. Binati ni Anael ang gwardya ng kanilang unibersidad at nakangiti naman siya nitong tinanguan. Marami ang estudyante na nakatambay sa entrada ng unibersidad nila, ang ilan ay naka-upo sa damuhan. Bakas sa mukha ng mga ito ang sabik at saya, mukhang excited na ang mga ito para sa bonfire party nila. Nakaproma ang mga ito at tila pinaghandaan ang party kahit na ngayong araw lang din inanunsyo ang mangyayaring kasiyahan.

On the other hand, Anael's wearing a simple white loose shirt, a ripped jean, a black sneaker, and a maroon jacket tied around her waist. Naka-tuck in naman ang harapang bahagi ng laylayan ng suot niyang shirt.Simple lang ang sinuot niya, Napag-isip-isip niya kasi na hindi naman na kailangang ayusin ang sarili basta komportable siya. Outdoor party din naman kasi ang mangyayari kaya mas mainam na na komportable siya at hindi hirap sa pag galaw, isa pa mahamog at malamok ang paligid lalo na't gabi na.

Habang nasa kalagitnaan ngg paglalakad si Anael ay nakatanggap siya ng message mula sa kaibigan, sinabi nito kung nasaan sila kaya agad ng binilisan ni Anael ang paglalakad para mapuntahan na ang mga ka-block.

Kinakabahan kasi siya na baka sundan siya ng mga tingin lalo na't nasaksihan ng ibang estudyante ang biglaang pagpapatawag sa kaniya ng Dean patungkol sa pagkamatay ni Simon kaya sigurado si Anael na kumalat na ang balita sa buong unibersdad.

Nakayuko si Anael habang naglalakad kaya hindi niya napansin ang kasalubong niya. Napadaing na lang siya nang tumama ang ulo niya sa dibdib ng taong nabunggo. Nahihiyang inangat ni Anael ang tingin at doon nakasalubong niya ng tingin ng binata, malamig ang tingin nito, wala ka ring makikitang emosyon sa mukha nito.

"Sorry..." Simpleng paumanhin niya rito.

Nagulat siya nang bigla itong lumuhod, sinundan niya naman ito ng tingin at doon nakita na may dinampot ito sa sahig. Nanlaki ang mata niya nang makita kung ano ang bagay na iyon, it's a phone. Hindi nakawala sa paningin ni Anael ang nangyari sa screen nito, basag ito.

Napasinghap si Anael.

"Hala! Sorry! Ipapaayos ko na lang." Hindi mapakaling aniya sa lalaki.

"No need." Aniya nito sa kaniya bago ibulsa ang cellphone.

"I insist! Ano ang pangalan mo? Anong block ang course mo?"

"Why do you need to know my name and my course?"

Chained to the AlphaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon