KABANATA 2

42.3K 1.3K 136
                  

Anael Kreiss Perez

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Anael Kreiss Perez

Mabigat ang katawan ko nang gumising ako. It feels like I was beaten up by a group of thugs. Sobrang sakit din ng ulo ko at hanggang ngayon ay pumipintig pa rin ito. I wasn't able to sleep properly last night kaya eto ako ngayon ay pagod na pagod na kaagad kahit hindi pa nagsisimula ang araw ko.

That wolf occupied my thought and it keeps on bothering me. Hindi ko na nagawang magpahinga kakaisip sa nangyari kagabi.

Bumuntong hininga ako na siya ring dahilan para mapatingin sa akin ang aking ina. Ibinaba nito ang hawak na agahan sa aking harapan.

"Bakit ganyan ang itsura mo? Nagpuyat ka nanamang bata ka?" Puna nito sa akin.

Hindi ko na nagawang sumagot sa sinabi nito. Totoo naman na nagpuyat ako at baka sa oras na inamin ko na nagpuyat nga ako ay baka mapingot pa ako sa tainga.

"Ma, naalala mo po ba 'yong kinuwento ko sa inyo ni kuya kagabi?"

Saglit na napa-isip si Mama, hindi rin nagtagal ay tumango na ito bilang sagot.

"Yung lobo?"

Tumango ako bago simulang kumain ng agahan.

"Ma, as in Wolf hindi 'yong lobo na pang party ah."

"Oo alam ko anak, wolf ang tinutukoy mo. Hindi bobo ang mama mo. Alangan ba naman magkaroon ng apat na paa 'yong lobo." Sagot nito bago ako ikutan ng mata.

Napailing naman ako. Etong si Mama talaga. Kagabi kasi ay napagkamalan ng kuya ko na lobo ang nakita ko- lobo, as in yung lobo na makikita sa parties.

"Huwag mo na lang isipin 'yon anak, malaking aso lang ang nakita mo, wala naman kasing ganun dito sa atin kaya imposible na Wolf 'yon."

"Pero kasi Ma-"

Hindi ko na natapos ang sinasabi ko nang bigla na lang lagyan ni Mama ng tinapay ang bibig ko. Napasimangot na lang ako.

"Kumain ka na lang at nang makapasok ka na. Malalate ka na rin." Aniya bago lumabas sa maliit naming hapagkainan.

Wala na rin akong ibang nagawa kundi ang kumain na at syempre, hindi pa rin nawala sa isip ko ang wolf na 'yon. I'm a hundred percent sure that it's a Wolf. Hindi guni-guni o kung ano pa man.

Hindi naman kasi imposible na wolf nga ang nakita ko dahil ang probinsya namin ay napapaligiran ng mga kagubatan. Paano kung maraming Wolf sa loob ng kagubatan? We didn't know what's inside the dark and quiet forest.

Chained to the AlphaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon