Van and Lisden - Enemy's Crap (End)

11.4K 230 11
                  

"Argh! I hate it!" Iritadong sabi ni Mama Matilde pero may ngiti naman sa labi.

"You passed my challenge so easily, plus, I don't have to train you." Iiling-iling na sabi nito.

Napangiti na lang siya. She passed every etiquette Mama Matilde said. From dining and meal etiquette, communication and social etiquette. Even him to walk properly.

Soriano are not just an ordinary family. Kasali pala ang mga ito sa sampung ranggo ng mga negosyanteng may malawak na ari-arian at pinagkakakitaan. Well, Benjamins are on top obviously.

"I'm a former model Tita. I really learned this field before because it's a requirement at BJNMN Entertainment." Pagkukwento niya rito habang umiinom sila ng tsaa.

Mama Matilde' s gaze follow every graceful movement she does especially when she's drinking the tea.

"It's been two days since you last saw him. Don't you miss my son?" Tukso nito sa kanya.

Agad na kumalat ang kulay sa pisngi niya.

"You can visit him, you know." Saad pa nito.

And that night she did.

Now, she's standing outside their house. Tinext na niya ang binata na pupunta siya sa bahay. She wanted to tell him what she feels. Pakiramdam niya kung hindi niya sasabihin sa binata ay sasabog na ang utak niya sa kakaisip.

She got no response from him. Siguro busy ito. Kaya pumasok na lamang siya ng bahay nila. Only to find out that the people inside are having fun.

Kompleto ang pamilya niya. Wala na ang iba niyang manliligaw maliban kay Patrick at Topeng. Pero may isang babae, kapit bahay niya. Nagtatawanan ang mga ito. Pero ang ikinainit ng dugo niya ay magkatabi si Van at ang kapit-bahay niyang si Katarina.

"Oy, si ate!" Saad ni Prince ng makita siya nito na nakatayo sa entrada ng bahay nila.

Naglakad siya papalapit rito. Napatingin siya sa binata na ngumiti lang sa kanya.

That's it? Ngingiti lang ito? Hindi man lang ba siya nito sasalubungin ng halik? O baka naman nagbago na ang isip nito na pakasalan siya dahil mukhang enjoy na enjoy naman itong kausap si Katarina.

"Anak, halika! Mabuti at napauwi ka rito. Kumusta ka na? How's life with Matilde?" Tanong ng Mama niya ng salubungin siya ng yakap at hinila siya papuntaa sa hapag.

"Okay naman, Ma." She tried to sound cheerful but it didn't turn out well. Mabuti na lang ay hindi napansin ng Mama niya.

"Dito na naghapunan si Patrick at Topeng. At saka kung naalala mo si Katarina." Pagpapakilala ng Mama niya sa bisita.

Tumango lang siya. Mukhang nagulat ang nandoon sa reaksyon niya. Hindi naman siya ganoon ka tipid, she's actually a friendly type at conversationalist dahil na rin sa trabaho niya.

Kuya Prince awkwardly laughed. "Kain ka na, kapatid. Baka gutom ka."

Inabutan siya nito ng plato. Akmang lalagyan ni Kuya Duke ang plato niya ng pagkain ay biglang lumipad ang kamay niya sa braso nito para pigilan.

"Busog pa ako." Malamig na sabi niyab rito.

The table went silent. Ang kaninang nagtatawanan ay biglang tumahimik ng dumating siya.

Guess she ruined theirn night.

Padarag na tumayo siya mula sa pagkakaupo.

"Aalis na po ako. Dumaan lang po talaga ako dito." Sabi niya at humalik sa pisngi ng magulang niya.

She give Van one last glance before walking out their house.

"Babe, wait!"

Akmang papasok na siya ng kotse ng may malabakal na kamay ang humawak sa braso niya para pigilan siya sa pagpasok.

Xtra's R-18 (Short Stories Compilation)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon