Demure Bitch 4

7.4K 184 41
                  

MALDITA talaga si Coleen.

Umiiyak na kumakain siya ng mangga habang ang dalaga sa harap niya ay inirapan lang siya.

"You can't use your fake tears against me. I said no." Inirapan siya nito habang kumakain ng strawberry ice cream.

"Kunti lang naman, eh." Lumabi siya at saka nilantakan ang mangga na sinawsaw sa bagoong.

"Kahapon ka pa kain ng kian ng blueberry ice cream. Aba, you're eating it for free! Lugi ako." Reklamo ni Coleen at napatayo para kumuha na naman ng panibagong strawberry ice cream.

"Babayaran naman kita---"

"I'm not bayaran."

"'Yung blueberry ice cream, hindi ikaw."

"I said no. Masama kay baby."

Napahimas siya sa tiyan niyang magtatatlong buwan na. Galing pa lang siya ng kompanya at agad siyang dumiretso dito sa ice cream parlor ni Coleen.

Ewan, mukhang pinaglilihian niya ata si Coleen. Siguro dahil dito niya naramdaman kung anong pakiramdam ng may tahanan. She give her home.

"That Jeimx... he still haven't called you?" Coleen asked carefully.

She sighed.

"Wala. We're completely strangers before that night. Aside sa pangalan namin, wala."

"Is he a good lover tho?" Tukso ni Coleen at tinaas baba ang kilay.

Agad siyang pinamulahan. Gosh, bakit ba 'yun natanong ni Coleen? Her hormones is raging right now tapis pinaalala pa talaga nito?

"Okay na." Sagot niya na parang wala lang.

"I don't believe you. May pa-blush pa. Is he daks, tho?"

Mas lalo siyang namula. Naalala na naman niya ang gabing 'yun. Sagad na sagad sa kanya, eh.

"Sige, ito na lang. Anong gagawin mo kapag nagkita kayo?" Coleen asked.

Doon siya natigilan. Ano nga bang gagawin niya?

"THE baby is healthy. Just stay away from stress, Mommy." Sabi ng OB.

Napangiti siya at napatango.

"Salamat, doc."

Matapos siyang bigyan ng reseta ng doktora ay lumabas na siya ng klinika nito.

Nilisan na niya ang hospital at tumungo sa mall. Bibili siya ng kakailanganin niya at kay baby.

"Ma, uuwi nga rin po ako kaagad."

Nahigit niya ang hininga at tila natuod sa kinatatayuan ng marinig ang pamilyar na boses ng isang binata.

Nasa likuran niya ang boses habang siya ay nakaharap sa aisle ng mga gatas na pangbuntis. Napalunok siya at nagkunwaring abala sa binabasa.


"Oo, bibilhan ko lang si ate ng gatas. Ano nga pong gatas ng mga buntis?" Narinig niyang tanong nito sa kausap. Mukhang may katawagan sa cellphone nito.

Napapikit siya sa inis. Talagang sinasadya ba ng panahon?

"Magtatanong lang po ako siguro ako dito. Sige po."

"Miss?"

Nakahinga siya ng maluwag ng ang pinagtanungan nito ang katabi niya.
Bahagya siyang lumingon sa kabilang direksyon para hindi siya mapansin ng binata.

"Yes?---Hala, pogi."

Muntik na siyang masamid sa sinabi ng babae.

Oo, pogi. Pero hindi lang pogi 'yan. Daks rin.


Xtra's R-18 (Short Stories Compilation)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon