Chapter 9 - Treyning (Part 3)

3.3K 201 191
                  

Sebastian Lerwick's POV

"Oh, my! Why are you crying, little girl?" tanong n'ong babae at umupo sa harap ni Katana.

"My mommy... I... I don't know how to get back to mommy. I don't know where I can find my mommy." Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay mas lalong bumuhos ang mga luha ni Katana.

"Oh, no! Are you lost, little one?" maarteng tanong n'ong babae.

"Obviously, stupid," bulong ni Ms. Cassandra kaya natawa naman kami.

"Take it easy, Ate Cassandra," sabi ni Shin habang tumatawa.

"Don't expect too much from the people inside that cruise? They all are foolish," dinig kong segunda pa ng maganda kong asawa.

Pfft! Obyus naman na kasi talaga na nagpapanggap na nawawala si Katana pero tinatanong pa. Putapete.

"I think so... C-can you help me look for my mommy and daddy?" sagot ni Katana at pinahiran pa ang luha sa mata.

"Sure. Who are they anyway?" tanong n'ong babae. Umayos na rin siya ng tayo saka hinawakan ang isang kamay ni Katana at sabay silang naglakad.

"M-My father is Ezekiel Roswell. I believe you're familiar with him."

"R-Roswell?" Nag-iba ang tono at mababakas ang panginginig sa boses ng babae nang banggitin ang apelyido nina bossing.

"Yes po," sagot naman ni Katana.

"Okay, did they mention where they were going?"

"N-no, but I heard they intend to murder the richest man aboard and get something important," sabi ni Katana na umani ng samo't saring papuri sa mga tao rito sa hedkwarters.

"Angas!"

"Yown!"

"My pamangkin is so galing umarte!"

"Sa 'kin nagmana 'yan, Caileigh! Best actress din ako dati, 'di ba?"

"Yes, Aemie-girl. I totally make sang-ayon with that."

"Hehe."

"Important? Did they bring a thumb drive?" tanong n'ong babae na agad namang tinanguan ni Katana.


"It must be the BTRL file," sabi n'ong babae na para bang kinakausap ang sarili. Bahagyang tumaas ang isang kilay ni Katana dahil nakuha na niya ang sagot na hinahanap niya. Mukhang hindi naman napansin iyon n'ong babae dahil nagpatuloy ito sa paglalakad.

Petengene! Ismut iyon!

"Woah, wengya! Si Amber!" biglang sabi ni Lampe.

Nabaling tuloy ang atensyon namin sa anak ni Lampe. Mula sa iskrin kung nasaan si Katana ay nalipat ang paningin namin sa iskrin kung saan pinapakita ang anak niyang si Amber na kalalabas lang ng isang kuwarto at nanlilisik ang mga matang nakatingin sa lalaking kaharap.

Syet!

"Bawal ang mga bata rito, ah," sabi n'ong lalaki. Mabilis na tinaasan ni Amber ng kilay iyong lalaki.

"And so?" mataray na sagot naman ni Amber. Pinagkrus pa ang mga braso.

"Ang ibig sabihin lang n'on ay hindi ka puwede rito, bata." Unti-unting lumalapit iyong lalaki sa kinatatayuan ni Amber kaya naman napaatras ang pamangkin ko.

"Wala namang karatulang nakalagay na bawal ang magaganda rito, ah," sagot naman ni Amber. Tuluyan na siyang nakorner n'ong lalaki kaya nakasandal na siya sa may pinto pero hindi man lang ito kakikitaan ng kaba.

Petengene. Ganiyan nga maganda kong pamangkin. Huwag kang magpapasindak sa mga hindi natin ka-lebel ang itsura.

Ngumisi ang lalaki sa sinagot ni Amber. Mukhang napipikon na pero pinapanatiling kul ang itsura. Amp! Hindi bagay.

LerwickTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon