Chapter 23 - Komplik (Part 1)

858 64 19
icon lock

Ipakita ang iyong suporta para kay Yanalovesyouu, at magpatuloy sa pagbabasa ng kuwentong ito

ni Yanalovesyouu
@Yanalovesyouu
For Sebastian Lerwick, being a good father, a loving husband, and a l...
I-unlock ang parteng ito o ang buong kuwento. Anupaman, ang iyong Coins ay makatutulong sa mga manunulat na kumita mula sa mga paborito mong kuwento.

Ang kuwentong ito ay may 52 natitirang bahagi

Tingnan kung paano masusuportahan ng Coins ang iyong mga paboritong manunulat gaya ni @Yanalovesyouu.
LerwickTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon