niebo

99 23 20
                  

niebo.
niebo jest niebieskie

niebo czasem krwawi
jak my wszyscy na ziemi

czasem się rumieni
jak wszyscy zakochani chodzący po świecie

czasem czarne
jak serca złych ludzi

niebo płacze
kiedy widzi jak mało miłości zostało na ziemi

może niebo jest tylko złudzeniem
może tylko wyobraźnią

a może czymś prawdziwym
może niebo

może niebo jest jak my?

(nie)śmiertelnośćWhere stories live. Discover now