pytania

15 9 4
                  

czym jestem?
a może kim?

jest w życiu jakiś sens?
a może na końcu życia dopiero go poznam?

co będzie
jeśli sensem mego życia

będzie zupełnie inna gra
niż ta w którą tak lubię grać?

ile tych pytań jeszcze sobie zadam?
tyle ich mam w głowie

ale odpowiedzi na nie brak

(nie)śmiertelnośćWhere stories live. Discover now