trwać

18 10 4
                  

tak długo i nieskończenie
chcę mieć z tobą moje szczęśliwe zakończenie

trwać przy tobie pragnę
me smutki i me troski powierzyć tobie chcę

niech nasza miłość trwa
ilekroć spojrzysz na mnie będę twa

bądź moim najdroższym skarbem
bym nie chciała cię wymienić na najpiękniejszy diament

niech moje uczucie do ciebie trwa
bo przy tobie naprawdę czuję się szczęśliwa

nie musisz mnie kochać
wystarczysz mi ty

trwaj przy mnie
bym bez ciebie nie czuła się pusta

trwaj przy mnie
bym nadal chciała na tym świecie trwać

trwaj przy mnie
ze swoim uśmiechem na twarzy

a wtedy ja
będę trwać przy tobie

bo moja miłość do ciebie
będzie trwać

(nie)śmiertelnośćWhere stories live. Discover now