CHAPTER 9 : II

2.2K 85 10
                  

SOMEONE'S POV

You are really beautiful every time,ang sarap mong mapasakin.

Habang patuloy akong tumitingin  sa magagandang imahe ng dilag na ito ay siya ring pag-tuloy ng pagkainit ng aking katawan

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Habang patuloy akong tumitingin  sa magagandang imahe ng dilag na ito ay siya ring pag-tuloy ng pagkainit ng aking katawan.

adik na adik na ako sayo Coleen.

Can't wait to make you mine...

Tinitignan ko siya mula ulo pababa,sobrang ganda niya..she's perfect for me,she's the kind of girl i need.

I want you Coleen Trinidad.

Only you,wala ng iba.

________________________________

Katuloy po ito ng Chapter 9,ni-cut ko lang po kaya maikli HSHSH baka mabitin kayo,sorry naaa.

LOVE WARNING // (UniCoco Series: I)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon