Book: Unwritten

20K 503 28
                  


Hello everyone! Nagbabalik para sabihing publish na po ang libro na ito ♡ This is my first selfpub book.

Hello everyone! Nagbabalik para sabihing publish na po ang libro na ito ♡ This is my first selfpub book

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Tapos na ang pre-order niya pero may on hand copies na available sa Facebook page ng KPub PH ♡

Thank you ng sagad! Lablab ♡

MsButterfly

Dagger Series #1: UnwrittenTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon