Chapter 13: Cut

38.2K 1.7K 154
                  

#DSU1 #LuThor #DaggerSeries #DS1

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

#DSU1 #LuThor #DaggerSeries #DS1

CHAPTER 13

LUCIENNE'S POV

Napadilat ako nang maramdaman ko ang ulo ko na kusang napayuko. Hindi ko namalayan na napapapikit na pala ako. Naghihikab na nilingon ko ang katabi ko at napailing na lang ako sa nakita. May pipino pa kasi si Luna sa mga mata habang nakasalpak ang earphones niya sa magkabila niyang tenga.

Hindi na kasi napigilan ni Gunter ang babae nang sabihin niya na gusto niyang pumunta ulit dito sa bahay. Kaya sa tulong ni Trace ay ligtas nilang nadala rito ang babae. Not for their sake but for mine. Mahirap na raw kasi at baka may sumunod pa sa kanila.

Hindi na rin ako nagtataka kung paanong nakumbinsi na naman ni Luna ang mga kapatid. Mukhang wala namang nakakahindi sa magkakapatid pagdating sa babae. Lalo na si Gunter na mukhang push over pagdating kay Luna. Kahit kasi anong kapritso niya ay sinusunod pa rin ng lalaki. Katulad na lang kanina nang pabilin pa siya ng pipino kung saan para lang sa "Spa day" daw namin.

Napapabuntong-hininga na inalis ko ang sarili kong earphones at pagkatapos ay tinanggal ko ang dalawang pipino na nakalagay kanina sa magkabila kong mga mata. Sa likot siguro ng ulo ko ay napunta na iyon sa pisngi ko.

Hindi ko nga maintindihan kung para saan 'to. Mas masarap kainin ang cucumber kesa ilagay sa mga mata.

"Done?"

Napalingon ako sa nagsalita at napanganga ako nang makita ko si Gunter na kasalukuyang tinatanggal ang pipino sa mga mata niya. Napaubo ako ng wala sa oras para pigilan ang sarili kong mapahalakhak. Mamaya bigla na lang niya akong bigwasan at itapon sa pinakamalapit na balon para maging tagapagmana ni Sadako. May ganoon kasi siyang aura. Parang kahit na hinahayaan niya lang ang trip sa buhay ng kapatid niya ay hindi ibig sabihin libre na siyang pagtripan ng iba.

Sa tabi niya ay nando'n si Trace na tulog na tulog na. Mukhang galing pa ata ito sa isang assignment bago kinulit ni Luna na dalin siya rito.

"Oo." pigil ang ngiti na sabi ko. "Gaano ba katagal ang Spa Day na 'to?"

"Depende riyan sa katabi mo."

Muli akong lumingon kay Luna na ngayon ay napatigil sa pabiling-biling niya kanina na animo sinusunod ang beat ng kung anong musika na pinakikinggan niya. Umangat ang kamay ng babae at inalis ang isang pipino na nakalagay sa mata niya, "Okay na?"

Nagkibit-balikat ako. Wala naman akong nararamdaman na iba. Bukod sa inaantok talaga ako dahil nabobored na ako sa ginagawa namin. Hindi siguro talaga para sa akin ang mga kadalasang gawain ng mga kababaihan. I do like the manicure. Hindi ko akalain na ma-a-aapreciate ko na may kulay ang mga kuko ko pero ang ganda kasing tignan.

"Pwede ko na bang banlawan 'to?" tanong ko at itinuro ang ulo ko na ngayon ay basa dahil sa hair product na inilagay niya. Hot oil daw.

Tumingin si Luna sa orasan bago nakangiting nag thumbs-up sa akin. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at tumayo na para dumiretso sa banyo. Hindi naman ako nagtagal do'n dahil talagang buhok ko lang naman ang kailangan kong banlawan.

Dagger Series #1: UnwrittenTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon