Chapter 11: Poison

41.9K 1.7K 359
                  

#DS1U #LuThorn #DaggerSeries #DS1

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

#DS1U #LuThorn #DaggerSeries #DS1

CHAPTER 11

LUCIENNE'S POV

Mabilis na humiga ako ng kama nang marinig ko ang papalapit na yabag. Kaagad kong tinalukbong ang kumot ko sa akin para matakpan ako. Hindi ko kasi alam kung paano ako haharap kay Thorn pagkatapos ng mga nangyari kagabi.

Sana isa na lang ako sa mga taong nakakalimutan ang mga nangyari kapag lasing. Ang problema mukhang kulang pa ang inom ko para mangyari iyon. Dapat pala lumaklak ako ng isang drum para magawa kong takasan si Thorn.

Pagkagising pa lang ng kamalayan ko kaninang umaga at kahit hindi ko pa naimumulat ang mga mata ko ay inatake na ako ng mga pesteng alaala ng mga nangyari. Pasalamat na lang talaga ako na nawalan ako ng malay pagkatapos ng halik na 'yon kundi baka naghanap na ako ng unang bangin kung saan pwede akong tumalon.

Three seconds.

Sa loob ng tatlong segundo ang daming nangyari. Isa na do'n ang mga labi niya na dumampi sa akin. Iyong mga labi niya na parang nang-aakit na huwag akong humiwalay. Parang sinasabing 'wag akong kumawala.

Hindi ko alam kung bakit pero siguro kasalanan ko talaga. Hindi naman ako hahalikan ni Thorn kung hindi ko rin naman naging kasalanan. Ang ligalig ko kasi. Siyempre lalaki 'yung tao at kahit ganito ako babae pa rin naman ako. Kasi ano pa bang maaaring maging dahilan di ba?

Kaya kahit parang imposibleng gawin ay iniwasan ko talaga siya maghapon. Halos mangulubot ang balat ko sa pagbabad sa bathroom, saglit na saglit lang akong kumain, at pagkatapos no'n inabala ko ang sarili ko sa pagsusulat. Sinigurado kong naka-earphone ako at malakas ang mga musika na pinapakinggan para hindi ko marinig kapag tinawag niya ako.

Tapos ngayon nga nagtutulug-tulugan ako kahit sobrang aga pa at imposible sa klase ng pagkatao ko na makatulog sa ganitong oras. Siguro sanggol pa ako noong huling natulog ako ng ala-siyete ng gabi.

Rinig ko ang pagbukas ng pintuan na sinundan ng tunog ng pagkilos. Sandali lang ay naramdaman ko ang paglundo ng kama na kinahihigaan ko. Holy chizwiz!

"I know you're awake."

See? Walang naniniwala talaga na kaya ng systema ko na matulog ng ganitong oras. Sa kabila ng dumadagundong na dibdib ay nanatili ako sa kinahihigaan ko at hindi gumagalaw.

"Walang kailangan magbago."

Paano? First kiss ko 'yon. Wala namang problema sa akin na sa kaniya napunta iyon dahil kung tutuusin nga hindi ko kailanman naisip na may makakakuha no'n. Iyon nga lang paanong walang magbabago eh pakiramdam ko nayanig ang buong mundo ko dahil sa halik na 'yon?

"Pwede naman nating kalimutan iyon."

Bago ko pa mapigilan ang sarili ko ay mabilis akong napabalikwas ng bangon. Unang bumungad sa akin ang mukha ni Thorn na hindi ko alam na sobrang lapit pala dahilan para mapahiga ako ulit. Iyon nga lang bago ko pa iyon magawa ay nahawakan na ako sa braso ng lalaki para pigilan ako at pagkatapos ay hinila ako paupong muli.

Dagger Series #1: UnwrittenTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon