Chapter 30: Present

41.9K 1.7K 286
                  

#DSU1 #LuThor #DaggerSeries #DS1

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

#DSU1 #LuThor #DaggerSeries #DS1

CHAPTER 30

LUCIENNE'S POV

The day passed by quickly. It was a whirlwind of activities. Kung tutuusin ito ata ang araw sa buong buhay ko na buong maghapon akong abala. After the ceremony we went straight to the reception venue kung saan naghihintay na sa amin ang mga bisita.

The wedding was intimate. Ang mga hindi ko lang kilala na pumunta ay ang mga date ng mga kapatid ni Thorn. But the reception was entirely different dahil mukhang inimbitahan ni Luna ang buong Quetzal.

Ginawa iyon sa Hillcreek Gardens kung saan sumalubong sa amin ang open area reception. It was in the middle of nature with twinkling lights hanging from above us. The theme was vintage. To be exact, old letter vintage. Nagkalat ang mga dekorasyon na gawa sa papel na luma ang itsura at inassemble nila para magmukhang mga bulaklak at may mga nakasulat na quotes na hindi ko alam kung saan pinulot ni Luna. Mukhang inikot ng babae ang tema roon dahil writer ako. If she filled it with blood and gory stuff baka akma na akma para sa akin.

If I'm being honest, I don't really care much about the party. Kung kumain nga lang kami sa restaurant ayos na sa akin. I love the fact that I didn't lost that. Despite the things that changed sa akin man o sa nakapaligid sa akin ay natutuwa ako na hindi pa rin nawala kung ano ako. I'm still the same Lucienne. But this time I'm learning to live.

Still, I'm not a party person. I am enjoying it though because I know they were having fun. Isa pa Luna prepared another dress for me and I love it instantly. It's a halter neck with ruffled skirt dress na ang kulay ay ombre, creating a unicorn color illusion. Then we went to the party, we said a few message for the guests, then we ate the unicorn cake that I took a couple of selfie with, we danced, I threw my bouquet that despite the crowd of women waiting for it ay sa hindi malamang kadahilanan ay napalakas ako at nahulog iyon sa umiinom lang sa isang tabi na si Gunter. On the other hand, the garter Thorn threw lodged into Gunter's glass filled with alcohol. Mukhang tadhana na ang nagsasabi na wala silang mahanap na kapareha para kay Gunter. O mas tamang sabihin... wala pa.

Masaya ako na panoorin sila na nagkakasiyahan but I can't say that I converted into a party person of because of one night. Ang nakakatuwa lang wala sa mga kapatid ni Thorn ang disappointed sa akin na mas pinipili kong tahimik na panoorin lang ang mga trip nila. They respect the fact that I am the person that I am.

And thankfully, Thorn understand the most.

Dahil bago pa matapos ang party kung saan nagkakatuwaan pa ang lahat ay siya na mismo ang nagpaalam sa mga tao na mauuna na kami. No one batted an eye and instead pinaulanan lang nila kami ng pang-aasar dahil hindi na raw kami makapaghintay sa honeymoon.

We thanked the guests. I personally thanked Luna who I thought will get offended but instead she just happily and drunkenly showed me a new luggage bag filled with my clothes that she already pack. After telling me that she already put in the luggage "my present", she carried on with her mission. At iyon ay ang ipagpatuloy ang panghaharass kay Sir Magnus na hindi na alam ang gagawin para mailayo siya.

Dagger Series #1: UnwrittenTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon