21 - වන්දිය

561 160 97
                  

Black Eyes -21

පුංචි ඉඩක් කවි පෙලකට... ( කවිවලට ආස නැති අය ස්කිප් පාරක් දාන්න... 😁 )

අත් බැඳන් පියනඟපු මාවතේ හිනැහිලා..
උරුම වුණෙ ඇයි කඳුළ මුළු හදම හඬවලා..
මෙතරම්ම වේදනා ලබන්නට දුක්වෙලා..
කිසිදිනෙක නැහැනෙ මම අන් සිතක් රිදවලා..

රකිනවිට නුඹ මාව පපුතුරේ සඟවලා..
නැහැ බියක් නුඹ ගාව ඉන්නෙ මං සැනසිලා..
තනියෙන්ම හැම රිදුම් මා නමින් උහුලලා..
නුඹ කොහොම ඉන්නවද තැවුල් දැන් ඉවසලා..

ලොවම එරෙහිව අපට රිදෙව්වත් පැමිණිලා..
නුඹ සිටියෙ මා ළඟම සදා නොවෙනස් වෙලා..
මොහොතකටවත් නුඹව බැහැ යන්න අතැරලා..
එතරම්ම ඔය පෙමට මැණික මං ලොබ වෙලා..

නොදැනීම නපුරකට ඉතින් මා පැටලිලා..
මියැදෙන්න තරමටම දැවෙයි ළය පෙළ පෙළා..
දරනු බැරි දින ගණන් පැමිණියට ළංවෙලා..
බිඳක්වත් දුර යන්න දෙන්නෙපා වෙන් වෙලා..

මගේම ආදරණීය හිරූට ආදරෙන්...
රන් බබාගෙන්... 🥺💛
( @Mshihara නංගාගෙන් මේ කවිය )

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

නුඹේ කළු ඇස් දෙකේ ගැඹුරු පතුලට වෙලා
රෝස දෙතොල් අතරේ සිනහවක් පේ වෙලා....
දැන් මැකී ඇති නුඹේ රන් සිනහ බල බලා
දරාගන්නේ කෙලෙස මා ඉතින් ගොළුවෙලා...

නුඹට යනු දිය නොහැක පපුව ඇත පෑරිලා....
නුඹ නැතුව ලෝකයත් මට වහක්සේ වෙලා..
නිමක් නැති සෙනෙහසක් පපු තුරේ එක්වෙලා..
නොනිමි ප්‍රේමය සමඟ මගේ කඳුළු මුසුවෙලා....

විඳින්නට ජීවිතය නුඹ සමඟ ආදරෙන් ...
රකින්නට බැරි නුඹේ ජීවිතය මං අතින්...
දෝතට ගනිමි මම මගේ පනව සෙනෙහසින්
නමුත් තව කෙඳිනක් ද මට උරුම නෑ ඉතින්..

නුඹ නැති ලෝකය මට නෑ මගේ රන් බබා......❤️💚

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

Black Eyes-Season One (BL-✔️🔚)Where stories live. Discover now