Brak obietnic

465 18 3
                  

nie obiecuj mi szczęścia

radości i dobrego życia

jeśli mi tego nie zagwarantujesz

nie oczekuj ode mnie zbyt wiele

bo mnie tylko złamiesz


obiecaj mi jedno

brak obietnic

1000 myśliWhere stories live. Discover now